Arbete hemifrån effektivt - men ställer krav på chefen

Många finansanställda vill kunna jobba på distans, men bara en tredjedel kan. Samtidigt uppger många att de inte hinner med sina arbetsuppgifter på arbetstid och därför måste jobba på distans. Det visar tidningen Finansliv som undersökt företeelsen i branschen.

Möjligheten till distansjobb skiljer sig åt i finansbranschen, både mellan olika arbetsgivare och olika yrkesroller. Det är betydligt vanligare att chefer har möjlighet att jobba på distans, visar en undersökning som Finansförbundets tidning Finansliv gjort.

De flesta som jobbar på distans gör det någon gång i veckan eller någon gång i månaden. Som skäl anges är att det är mer effektivt, att man kan styra sin egen tid och att man slipper pendla - men också att det är mer ostört att jobba hemma.

Men distansarbete kan också leda till ökad stress, visar en undersökning från Högskolan i Gävle. Finansförbundets egen stora medlemsundersökning från 2019 visar också att stressen i finansbranschen har ökat. För många i finansbranschen har stressen i arbetsmiljön fått återverkningar på privatlivet. Den undersökningen visar också på ett antal faktorer som skapar bättre arbetsmiljö, till exempel väl fungerande ledarskap.

– Chefen håller i nyckeln till bättre arbetsmiljö. På arbetsplatser där det finns fackliga ombud upplevs arbetsmiljön som bättre av de anställda. Genom att förstärka och dra nytta av de friskfaktorer som vi identifierat kan många av finansbranschens arbetsmiljöproblem motverkas, sa Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius med anledning av Finansförbundets stora medlemsundersökning.

Möjligheten att få jobba på distans ofta beror på den närmaste chefen, bekräftar också Finanslivs undersökning. Vissa chefer uppmuntrar distansjobb, andra inte. Distansarbete kräver också ett tydligt säkerhetstänk, särskilt på bank. Alla distansarbetare som Finansliv har pratat med jobbar hemifrån, inte på allmän plats.

Distansarbete är kanske inte heller möjligt för alla, anser han, oavsett säkerhetsåtgärder. Vissa arbetsuppgifter lämpar sig bättre för det än andra, konsaterar en av de som svarat i undersökningen.