Alla påverkas av coronakrisen - men på vitt skilda sätt

En mer stressfri arbetsvardag eller kanske nya typer av kundkontakter. Ja, den nya vardagen ter sig olika beroende på vem man frågar. I Arbetsvärldens berättar yrkesverksamma inom vitt skilda branscher om hur coronakrisen påverkat deras arbetsvardag, bland annat Christofer på Sparbanken Nord.

TCOs tidning Arbetsvärlden har gjort nedslag i fem vardagar bland medlemmar i TCO-förbundens olika verkligheter. Bland annar har tidningen pratat med Christofer Lilja från Piteå som är rådgivare på Sparbanken Nord och hjälper privatkunder med bolån, sparande och försäkringar.

– Jag arbetar som privatrådgivare via telefon så på det stora hela har mitt arbete inte förändrats så mycket. Vi märker av ett högre tryck på våra telefoner och digitala kanaler, vilket blev extra tydligt när börsen svajade till ordentligt i mars. Vi har anpassat vår arbetsplats så att vi kan hålla fysisk distansering i fikarum och kundytor likt andra delar av samhället, vilket känns viktigt för att undvika att smitta varandra, säger han till tidningen.

Han skulle vilja veta mer om hur den nya vardagens kan påverka den psykosociala arbetsmiljön, förklarar han för Arbetsvärlden.

– Jag vill läsa mer om hur man påverkas av att inte träffa sina arbetskamrater fysiskt och vilken betydelse det har för den psykiska ohälsan. Det kan så klart vara positivt att det går att utföra jobbet på andra platser än på arbetsplatsen, men det passar sannolikt inte alla lite bra.