Viktigt att rösta i Europaparlamentsvalet

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val eftersom parlamentet, tillsammans med Europeiska rådet, stiftar lagar som har betydelse för bland annat svensk arbetsmarknad och finansmarknad.

Hur påverkar EU dig som verkar i finansbranschen?

Europaparlamentet granskar och fattar beslut om lagförslag från EU-kommissionen, godkänner internationella avtal och nya medlemsländer samt kontrollerar kommissionen och EU:s budget.

– I år är ett särskilt viktigt val med de mörka krafter som rör sig i samhället. I Europaparlamentet stiftas lagar som är viktiga såväl för oss i Sverige som för oss i finansbranschen, säger Ulrika Boëthius, förbundsordförande.

Hur EU:s lagstiftning och marknader utformas och EU-medel används beror på vilka politiska företrädare som sitter i parlamentet. På så vis har också valet till Europaparlamentet stor betydelse för Sverige, Sveriges befolkning och därmed anställda i finansbranschen.

Läs mer om Finansförbundets ståndpunkter i olika frågor

Finansförbundet har träffat två EU-parlamentariker för att höra hur arbetet i parlamentet påverkar anställda i finansbranschen. Se intervjuerna i filmen nedan.

Varför är frågor om Europa viktiga för dig som finansanställd?

Finansförbundet är engagerat i lagstiftningsarbetet kring frågor som berör de finansanställda i sin egenskap av just finansanställda. Banker och andra företag inom finanssektorn verkar på internationella marknader med såväl kontor och personal som investeringar utanför Sveriges gränser.

EU-lagstiftningen styr en stor del av de regleringar och föreskrifter som direkt eller indirekt påverkar svenska lagar. Det som händer i omvärlden, inte minst i Europa, har alltså stor betydelse för företag i Sverige och därmed för anställda i finansbranschen.

Hur påverkar Finansförbundet arbetet i EU?

Finansförbundet är medlem i UNI Global Union Europa och NFU, Nordic Financial Unions. Genom deltagande i internationellt samarbete påverkar Finansförbundet löpande utveckling och förbättring av tillämpningen av europeisk lagstiftning.

Läs mer om Finansförbundets internationella samarbeten

När och var kan man rösta?

Valet till Europaparlamentet pågår fram till och med den 26 maj.

Läs mer på Valmyndighetens hemsida, val.se