Lars Lindgren, arbetsmiljöombud på Nordea.

Värna om arbetsmiljöombuden

Att förbättra arbetsmiljön i branschen är en av Finansförbundets hjärtefrågor. Arbetsmiljöombuden spelar en avgörande roll i det arbetet och Finansförbundet framhåller vikten av att få fortsätta utse ombud på landets alla arbetsplatser.

Systemet med regionala skyddsombud har nyligen ifrågasatts från politiskt håll och av arbetsgivarföreträdare. Kritikerna vill frånta fackförbunden rätten att utse regionala skyddsombud och i stället införa oberoende arbetsmiljörådgivare under ledning av Arbetsmiljöverket. Detta skulle i praktiken innebära en nedmontering av arbetsmiljöarbetet då fackförbunden finansierar mer än hälften av kostnaderna för de regionala skyddsombudens arbete. Kostnader som det sannolikt inte finns pengar till i statens budget.

Idag på Skyddsombudens dag vill Finansförbundet ta tillfället i akt att lyfta fram vilken otroligt viktig insats som alla fackliga arbetsmiljöombud och skyddsombud gör ute på landets arbetsplatser. Som Finansförbundets senaste undersökning visar upplevs arbetsmiljön som bättre på de arbetsplatser där det finns fackliga ombud jämfört med arbetsplatser där det saknas fackliga representanter.

Systemet med regionala skyddsombud är en del av den svenska modellen där fack och arbetsgivare tar ansvar för de anställdas villkor på arbetsplatserna. Det arbetet vill Finansförbundet fortsätta med.