Åtta av tio i finansbranschen uppger att det inte upprättades en arbetsskadeanmälan i samband med deras arbetsrelaterade sjukskrivning.

Upprätta alltid en arbetsskadeanmälan

Vid arbetsrelaterad sjukskrivning ska det alltid upprättas en arbetsskadeanmälan. Det är viktigt för att du som individ ska få rätt till ersättning. Trots detta saknas arbetsskadeanmälan i de allra flesta fall i finansbranschen.

Åtta av tio uppger att det inte upprättades en arbetsskadeanmälan i samband med deras arbetsrelaterade sjukskrivning. 13 procent vet inte om det upprättades en arbetsskadeanmälan och i endast sju procent av fallen var medarbetaren säker på att det upprättats en arbetsskadeanmälan. Det visar en arbetsmiljöundersökning som Finansförbundet genomfört.

Viktigt för dig som är sjukskriven

En arbetsskada ska alltid rapporteras! Dels för att det blir en upprättelse om att ohälsan till viss del har med jobbet att göra och dels för att du annars riskerar att förlora möjligheten till ersättning. En godkänd arbetsskada kan betyda mycket för din ekonomi som sjukskriven.

Viktigt för att visa på brister

Det är även viktigt att arbetsskadan anmäls för att belysa att arbetsmiljön har brister och skapar ohälsa. Eftersom arbetsskadeanmälan sällan görs saknas statistik på området och om problemet inte syns är risken stor att det försummas.

Vems är ansvaret?

Vid arbetsrelaterade sjukskrivningar är arbetsgivaren skyldig att upprätta en arbetsskadeanmälan och skicka den till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

En vanlig missuppfattning är att man som chef ska bedöma orsaken till arbetsskadan eller arbetssjukdomen, men man ska inte göra någon bedömning alls utan endast anmäla. Bedömningen görs sedan av AFA Försäkring och Försäkringskassan.

Arbetsmiljöombud och andra fackliga ombud har till uppgift att trycka på så att anmälan görs och att den görs snabbt. De är även ett viktigt stöd för dig som sjukskriven som kanske inte har orken att själv bevaka ditt ärende. Här kan du se vilka som är dina förtroendevalda.

Varför görs inte arbetsskadeanmälan?

Okunskap och bristande rutiner är en viktig anledning till att anmälningarna så ofta saknas. Traditionellt har arbetsmiljöarbete handlat om den fysiska arbetsmiljön och därför saknas ibland fungerande rutiner för att anmälan görs även vid arbetssjukdomar. Dagens arbetsmiljöproblem handlar ofta om stress och en pressad arbetssituation med utmattning, depression och sömnsvårigheter till följd. De upplevs ofta som mer svårbedömda än konkreta fysiska arbetsskador, men ska lika självklart anmälas som arbetsskador.