Uppmuntra fackligt arbete

Facket gör skillnad. Anställda på arbetsplatser där det finns fackliga representanter har en bättre arbetsmiljö och större förutsättningar att utvecklas i sina yrkesroller än anställda på arbetsplatser som saknar facklig representation.

Det visar ett antal undersökningar som Finansförbundet genomfört de senaste åren. Medarbetare som mår bra på jobbet presterar bättre och skapar lönsammare företag. Därför är facklig närvaro på arbetsplatsen något både anställda och arbetsgivare tjänar på.

Men för att kunna arbeta fackligt och vara personalens röst gentemot arbetsgivaren krävs det rätt förutsättningar. Idag upplever alltför många fackligt förtroendevalda sig motarbetade. Det finns lagar och vi har avtal om facklig förtroendetid, men dessa följs inte alltid i praktiken. För hårt slimmade organisationer gör att de fackligt förtroendevalda ofta pressas att prioritera ner sitt fackliga arbete till förmån för sitt ordinarie arbete. Chefer saknar många gånger en förståelse för vad det fackliga uppdraget innebär och facklig kompetens värderas sällan vid lönesättningen. Det duger inte.

Därför uppmanar Finansförbundets kongress finansbranschens alla arbetsgivare att säkerställa att de fackliga ombuden ges tillräckliga och hållbara förutsättningar att utföra sitt uppdrag och uppmuntra fler att jobba fackligt. Det kommer att löna sig.