Sommarhälsning från ordförande: Alla vi i Finansförbundet gör verklig skillnad!

Sommaren är en tid för viktig vila och återhämtning som vi alla är väl värda. Den gör att både vi och arbetsplatsen mår bättre, skriver Ulrika Boëthius.

Just nu vet jag att många med mig känner viss stress över allt som behöver bli klart inför sommaren. Själv kommer jag att avsluta terminen med att delta i ett par panelsamtal i Almedalen utifrån två rapporter från Finansförbundet om vår bransch: den ena om trakasserier och den andra om chefers arbetsmiljö.

Stress och arbetsmiljö är nära förknippade med varandra. All stress behöver inte vara av ondo, men när den påverkar vårt välbefinnande och vårt privatliv är den uppenbart negativ. Tyvärr visar våra undersökningar att det är allt för vanligt, och det är självklart oacceptabelt. Men vi ser också hur chefen är en nyckel till ett bättre arbetsklimat och en bra arbetsmiljö för alla på arbetsplatsen. Det är något jag hoppas kunna prata mer om med representanter från branschen.

Vi vet också att Finansförbundets närvaro gör skillnad, vi ser samma tydliga tendens och kan dra samma slutsats gång efter annan: på arbetsplatser där Finansförbundet är representerat fungerar arbetet mot trakasserier bättre, där får de anställda bättre kompetensutveckling och där är arbetsmiljön bättre.

Det är något jag hoppas att du tar med dig på ledigheten: att allas vårt fackliga medlemskap, engagemang och arbete innebär bättre arbetsplatser, vilket gynnar både oss och arbetsgivarna i branschen. Genom samtal med kollegor – nuvarande kollegor och kollegor som ännu inte blivit medlemmar – utvecklas Finansförbundet ytterligare!

Nu börjar den, för många av oss, härliga sommaren, och med den sommarsemestern. Semestern är inte minst viktig för vila och återhämtning, allt för att vi ska må bra som individer och komma tillbaka med nya krafter efter sommaren. Återhämtningen är en vinst för alla, både anställd och arbetsgivare. Den vilan är vi alla väl värda!

Med önskan om en fin sommar,

Ulrika Boëthius, ordförande