Så överlever du vabruari

Februari är den månad då småbarnsföräldrar tar ut flest vab-dagar, alltså är hemma för vård av barn. Det finns dock en strukturell snedvridning i arbetet mot att uppnå ett jämställt arbetsliv: kvinnor står för den största delen av vabbandet, både i finansbranschen och på arbetsmarknaden i övrigt.

Det är  viktigt att ojämställda strukturer gällande kvinnors och mäns fördelning av det obetalda arbetet i hemmet, där kvinnor tar större ansvar för familj och hem, korrigeras. Under ett liv uppgår livslöneskillnaden mellan kvinnor och män i genomsnitt till flera miljoner. När vi bildar familj stagnerar kvinnors inkomstutveckling i förhållande till mäns.

Vabbandet påverkar både ekonomin och utvecklings- och karriärmöjligheter. Att vara borta mycket från arbetsplatsen kan uppfattas som bristande engagemang, med minskad produktivitet, sämre löneutveckling och i slutändan sämre pension som följd.

Tips: så minskar du snedfördelningen vid vab

  • Håll koll på vab-dagarna och dela lika om du har en partner. Om du loggar in på Försäkringskassan finns en sammanställning över ditt uttag i en vab-kalender.
  • Om du har en partner att dela med – vabba varannan dag. Eller byt av varandra ännu oftare och vabba halva dagen var så att båda hinner komma in till jobbet en stund.
  • Ta hjälp av mor- och farföräldrar eller någon annan närstående om du har möjlighet. Den som förvärvsarbetar har dessutom rätt till ersättning från Försäkringskassan.
  • Vobba (jobba hemifrån med sjukt barn) hela eller del av dagen. Du avgör själv om det är lämpligt, men då ska du ha lön från din arbetsgivare och inte ersättning från Försäkringskassan.

– Du har ingen skyldighet att stå till tjänst och vara tillgänglig när du vabbar. Du är tjänstledig för att vårda ditt barn, säger Viktor. Det bästa är att vara tydlig med hur du vill ha det och vad som fungerar. Prata med din chef innan och stäm av hur du vill göra, om du tycker att det okej att bli kontaktad och om du kommer försöka vobba om tillfälle ges, eller inte, påpekar Viktor Källqvist, biträdande förbundsjurist på Finansförbundet.