Omtanke om enskilda ska vara prioritet när företag ställer om

När arbetsgivare aviserar neddragningar växer ofta en oro på arbetsplatsen. Arbetet med en omställning med omsorg är en förutsättning för den enskilde – och för företagen på lång sikt. Det säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Lågkonjunkturen rycker allt närmare och risken för minskad lönsamhet i företag över hela arbetsmarknaden med den. Bankerna utgör en stor del av ekonomin och risken är stor att effekterna där kommer både tidigt och blir omfattande. Exempel på det har setts i närtid när storbanker kommunicerat sina kvartalsrapporter och aviserat neddragningar. Och i finansbranschen, en bransch van vid omställning och snabba förändringar, kan det få stora konsekvenser – inte minst för enskilda.

– Jag förutsätter att de som kan tvingas gå ges goda förutsättningar att ställa om och landa mjukt. Både ekonomiskt och genom andra former av omställningsstöd. Finansbranschens alla anställda är företagens största tillgång och den tillgången måste omhändertas, varsamt, kommenterar Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Kollektivavtalet ger enskilda som tvingas sluta goda förutsättningar att ställa om, både ekonomiskt och genom andra former av omställningsstöd. Det är viktigt, och ett tydligt resultat av fackets arbete.

– Men för den enskilde som inte själv har valt att säga upp sig blir det samtidigt en tråkig och svår tid. Den oro som kan uppstå bland enskilda och i stort på arbetsplatsen måste tas på största allvar av arbetsgivarna. Omsorgen om alla anställda – såväl de som får gå som de som blir kvar – är nyckeln till en fungerande omställning, säger Ulrika Boëthius.

De senaste åren har stressen ökat i finansbranschen. Sex av tio upplever idag sin arbetsmiljö som för stressig. Finansförbundet understryker att risken är att det kan förvärras om de som blir kvar ska göra ännu mer i framtiden, samtidigt som kollegorna blir färre.

– Omställningen måste ske hållbart, genom kompetensutveckling och bra arbetsmiljöarbete. Idag ställs till exempel varannan planerad kompetensutvecklingstimme i finansbranschen in – det är inte hållbart i dagens och framtidens finansbransch som förändras och utvecklas hela tiden. Jag hoppas att det också är en insikt som företagen i branschen har och ser nyttan av, säger Ulrika Boëthius.