Möjligt byta röda dagar i Danske Bank

För ett år sedan införde Danske Bank som första bank i Sverige en så kallad mångfaldskalender, som innebär att de anställda kan välja att vara ledig sina egna högtidsdagar, i stället för att följa den svenska kalenderns röda dagar. Under 2018 valde fyra medarbetare att göra detta.

Mångfaldskalendern betyder att de anställda i Danske Bank kan byta dagar för att man till exempel har annan trosuppfattning eller nationalitet, eller att ens partner har det. Det är närmsta chef som avgör om det är möjligt att planera verksamheten så att byte kan ske.

– Det är viktigt att chefen inte ifrågasätter varför man vill byta dag, utan bara undersöker om det är möjligt. Av säkerhetsskäl måste man också ta hänsyn till vår policy om ensamarbete. Det är därför inte lämpligt eller möjligt på alla arbetsplatser att arbeta på röda dagar enligt den svenska kalendern, säger Kicki Wirf, ordförande för Finansförbundet i Danske Bank.

Mångfaldskalendern är ett resultat av den partsgemensamma mångfalds- och jämställdhetskommitténs arbete, berättar Kicki Wirf. Det är dock ingen skriftlig överenskommelse.

– I samverkan kom vi fram till att vi inte behövde en partsgemensam överenskommelse, eftersom medarbetares arbetstid alltid ska förläggas mellan medarbetare och chef enligt kollektivavtalet.

"Ses som väldigt positivt"

Som mest kan man byta fem röda dagar, som inträffar måndag till fredag, per år, och man måste arbeta den röda dag man vill byta ut innan man kan vara ledig en annan dag.

Vad Kicki Wirf känner till är det fyra medarbetare som har valt att använda mångfaldskalendern under 2018.

– De reaktioner jag har fått från medlemmar är att möjligheten att byta dagar ses som väldigt positivt och modernt, säger hon.