Lön hela dagen!

16:06 - det är det nya klockslaget för när kvinnor börjar jobba gratis. Finansförbundet, som är en del av 16:06-rörelsen, var med och formade den nya siffran på Sergels torg.

Lönegapet mellan kvinnor och män är 11,3 procent. Omräknat i arbetstid och på en arbetsdag mellan klockan 8 till 17 betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:06. 

16:06-rörelsen samlas varje år på Sergels torg för att manifestera mot skillnaden mellan mäns och kvinnors löner. Idag avslöjades det nya klockslaget då kvinnor slutar få betalt för sitt arbete vid en fotografering på Sergels torg i Stockholm. 16:06 är fyra minuter mer än förra året och den största förändringen sedan kampanjen #lönheladagen startades för sju år sedan.

Nytillträdda jämställdhetsministern Åsa Lindhagen inledde manifestationen med att hålla tal och komikern Josefin Johansson underhöll med sångmedley. 

Så når vi jämställda löner

16:06-rörelsen är ense om att kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt. För att det inte ska ta 25 år innan lönerna blir helt jämställda, vilket är fallet om löneökningen fortsätter i den takt som sker i dag, har 16:06-rörelsen satt upp fyra krav till Sveriges politiker:

  1. Jämställd föräldraförsäkring.
  2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer.
  3. Skärpt tillsyn av diskriminering och årliga lönekartläggningar.
  4. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

Läs 16:06-rörelsens debattartikel i Aftonbladet undertecknad av bland andra Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.