Långt kvar till lika lön i finansbranschen

Trots en ambitiös partsgemensam satsning på jämställda löner i finansbranschen kvarstår löneklyftorna mellan män och kvinnor. Finansanställda kvinnor tjänar idag i genomsnitt fem procent mindre än sina manliga kollegor.

Utvecklingen går framåt, men i alltför långsam takt. Trots en uttalad vilja från arbetsgivarna om att jobba aktivt för jämställda löner kvarstår problematiken på många arbetsplatser. Först 2031 kommer lönerna i finansbranschen vara jämställda med denna utvecklingstakt. Det duger inte.

Finansförbundets kongress uppmanar därför alla arbetsgivare inom finansbranschen att öka tempot i sitt jämställdhetsarbete. Låt oss tillsammans ta täten i arbetet mot osakliga löneskillnader och göra finansbranschen till svensk arbetsmarknads mest jämställda bransch.