Ulrika Boëthius, Finansförbundets ordförande, menar att det inte är bra när fritid blir obetald arbetstid i form av till exempel inläsning för licensieringar.

Kvinnor använder fritid för kompetensutveckling i högre grad än män

I en ny rapport har Finansförbundet undersökt hur kompetensutvecklingen fungerar i finansbranschen. Bland annat framkommer att kvinnor i större utsträckning än män använder fritid för sin kompetensutveckling. Dåligt för ett jämställt arbetsliv, menar Finansförbundet.

Finansbranschen är i snabb förändring. Digitalisering och nya lagkrav och kundbeteenden ställer krav på hög omställningstakt i branschen. Det i sin tur innebär ett behov av förändrade kompetenser i branschen.

Det visar sig dock att delar av planerad kompetensutveckling ställs in – ofta bortprioriterat som följd av hög arbetsbelastning. Så många som fyra av tio får också mindre än en timme av kompetensutveckling per månad. Samtidigt använder varannan man och två av tre kvinnor fritid till inläsning för till exempel nödvändiga licensieringar.

– Det är inte bra, kompetensutveckling ska ske på arbetstid. Fritiden är viktig tid för återhämtning. Att kvinnor i högre utsträckning än män arbetar på fritiden gynnar inte jämställdheten eftersom kvinnor generellt tar större ansvar för det obetalda arbetet i hemmet, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Rapporten visar även att:

  • Varannan inställd timme för kompetensutveckling senaste året beror på tidsbrist.
  • Nio av tio som fått kompetensutveckling senaste året är nöjda.
  • Sju av tio känner inte till om arbetsplatsen har en policy för kompetensutveckling.
  • Fyra av tio saknar individuell plan för sin kompetensutveckling.

I rapporten framträder tre nyckelfaktorer för väl en fungerande kompetensutveckling: tid, struktur och facklig närvaro. Arbetsplatser med facklig representation erbjuder anställda en bättre utveckling av kompetensen.

– En för hög arbetsbelastning riskerar att leda till stress och medföra en försämrad arbetsmiljö i tillägg till att man som medarbetare stagnerar i sin utveckling. På så sätt hänger en väl fungerande kompetensutveckling och god arbetsmiljö också samman, säger Ulrika Boëthius.

Mer och bättre kompetensutveckling är något som alla i slutändan tjänar på, menar Finansförbundet. Företagen står bättre rustade inför framtiden genom ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Den enskilde medarbetaren kan utföra ett bättre arbete samtidigt som anställningstryggheten ökar. Sammantaget leder en sådan utveckling till att produktivitet och tillväxten i samhället ökar vilket kommer alla till del.

Läs mer om rapporter och hämta hem den i sin helhet