Klimatdag den 27 september

Den 27 september kommer klimatet att uppmärksammas över hela världen i samband med FNs klimattoppmöte.

Finansförbundet har av Fridays for Future blivit uppmanat att medverka i en politisk strejk för klimatet den 27 september 2019. Finansförbundet har, i likhet med övriga förbund inom TCO, Saco och LO, valt att tacka nej till detta då Finansförbundets bedömning är att strejk inte är en relevant åtgärd för att möta de hot som vårt klimat står inför.

Finansförbundet delar dock Fridays for Futures åsikt om att klimatfrågan kräver modiga politiska beslut. Finansförbundet arbetar därför tillsammans med övriga fackförbundsrörelsen för att hitta andra effektiva vägar för att påverka politiker och arbetsgivare att arbeta för en snabb och välfungerande grön omställning.

Vad kan vi göra för klimatet?

För dig som vill uppmärksamma klimatfrågan på din arbetsplats är den 27 september ett bra tillfälle att göra det. Samtal om klimat och klimatpåverkan är ett sätt att påverka på arbetsplatsen. Det kan ske på en fikarast, ett lunchmöte eller efter arbetsdagens slut. Ett tema för ett sådant samtal skulle kunna handla om vad man kan göra på den egna arbetsplatsen för att minska klimatavtrycket. Ett annat förslag är att uppmärksamma att det även är Tjänstepensionens dag denna dag och tala om den påverkansmöjlighet som finns i varje individs eget fondval.  

För dig som önskar diskutera klimatet med dina kollegor denna dag finns en affisch som kan användas som marknadsföring och inbjudan.