"Att visa intresse för andra är så viktigt"

Året som gått i finansbranschen har varit händelserikt. Det beskriver Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius i sin julhälsning.

Nu är det jul igen! Och även om den inte riktigt varar ”än till påska” – och fastan kommer däremellan – finns väl all anledning att ta vara på möjligheten att pusta ut och ägna så mycket tid som möjligt åt annat än bara jobb.

Oro. Det har blivit ett ord närmare och närmare förknippat med svensk arbetsmarknad. Oro för lågkonjunktur och oro för neddragningar. Samtidigt påbörjades under senhösten den stora avtalsrörelse som kommer att prägla våren och påverka en stor del av arbetsmarknaden; bland annat ska Finansförbundet och Svensk Handel förhandla nytt avtal.

Avtalet med BAO löper dock vidare, tills vidare – men vi utvärderar och prövar avtalet varje år. Fördelarna måste ju alltid överväga eventuella nackdelar.  Och fördelarna med ett tillsvidareavtal är bland annat övertygelsen om att samtal snarare än konflikt ger största medlemsnytta. Det känns också väldigt modernt tycker jag.

Och på tal om framtiden och om oro. Hör du som jag till dem som funderat över AI:s intåg i finansbranschen? Kommer våra jobb att försvinna?

Vi belönade alldeles nyligen två studenter för sin välskrivna uppsats på just det ämnet – och de konstaterar att AI snarare blir vår nya kollega än ersätter oss. Trösterikt och såklart intressant!

Tidigare i år förärades två andra studenter ett stipendium, då om bankernas internkommunikation. Just samtalet på arbetsplatser och för vårt vidkommande – vårt samtal inom vårt förbund – tror jag är väldigt viktigt framöver. Därför tänker jag gärna tillbaka på Finansförbundets kongress i november. Där träffades närmare 80 ombud och andra gäster – tillsammans ca 130 engagerade personer, i förbundets högsta beslutande organ för att prata dåtid, nutid och framtid. Sett i ett globalt perspektiv är demokrati och den typen av gemenskap långt ifrån självklar. Det gör mig ödmjuk.

När året så lider mot sitt slut tar jag tillfället i akt tänka på några av de engagerande inlägg och kommentarer jag minns från kongressen på just det ämnet:

”Bäst är delaktigheten och drivet och engagemanget i det gemensamma arbetet!”

”Engagemanget i förbundet har utvecklat mig och jag har varit ”fast” sedan jag började!”

Här är några andra ord som jag tycker speglar vårt förbundsklimat:

”En bra kollega är någon som är intresserad, bryr sig om hur andra mår, ställer upp och visar förståelse och respekt.”

Så hoppas jag att det ser ut på de flesta håll. Orden är Thereses – i samband med Pepperkakans dag utsågs hon till Årets snällaste medlem i Finansförbundet.

Att visa intresse för andra är kanske just en av de viktigaste egenskaperna mitt i en hektisk vardag som lackar mot en avkopplande julledighet med nära och kära!

God jul och gott nytt år!
önskar
Ulrika Boëthius, ordförande