Humanitärt stöd till Moçambique

Finansförbundets styrelse har beslutat att skänka 50 000 SEK i humanitärt stöd för att stödja Röda Korsets arbete i Moçambique efter cyklonen Idai.

I södra Afrika är läget akut i de områden som drabbats av cyklonen Idai, den starkaste på över ett decennium. Idai nådde land nära hamnstaden Beira i Moçambique den 14 mars med vindar på upp till 177 km/h.

Röda Korset var bland de första som kunde ta sig fram till Beira, Moçambiques fjärde största stad, där cyklonen slagit till som hårdast. 90 procent av Beira uppskattas vara förstört.

Röda Korset kämpar fortfarande för att evakuera människor som inte kan ta sig från de översvämmande områdena. Det är svårt att ta sig fram och insatser görs med både helikopter och båt.

Runt om i området finns 37 evakueringscenter där Röda Korsets volontärer ser till att människor får hjälp med mat, vatten, tak över huvudet och vård. De hjälper också människor som kommit ifrån sina anhöriga att få kontakt igen.


Finansförbundets styrelse har möjlighet att skänka 50 000 SEK per år i humanitärt stöd till katastrofområden.