Hållbart arbetsliv i finansbranschen – för ett hållbart samhälle

Idag inledde Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius förbundets kongress 2019. Där underströk hon bland annat behovet av ett hållbart arbetsliv och det hållbara arbetslivet som förutsättning för hållbar omställning.

– Finansbranschen är helt nödvändig för den omställning som behövs av miljön och klimatet. Allt som kräver kapital kräver sin finansbransch, konstaterade Ulrika Boëthius, Finansförbundets ordförande.

En hel del fungerar bra i företagen i finansbranschen, men Finansförbundets medlemsundersökningar har också påvisat områden som behöver utvecklas. Kongressens devis, Ett hållbart arbetsliv, innefattar bland annat hållbar arbetsmiljö och kompetensutveckling.

– 60 procent upplever stress och 50 procent av planerad kompetensutveckling blir inte av. De slutsatserna är viktiga för oss för att veta vad vi bland annat ska göra något åt framöver, sa Ulrika Boëthius.

I en omvärld som tycks snurra allt snabbare står sig ändå fackföreningsrörelsen stark idag.

– Själva tanken att gå samman för bättre villkor för alla kommer säkert alltid att bestå. Vi ska verka för alla anställda i branschen och för att alla anställda ska kunna påverka villkoren på arbetet. Men en utmaning kan komma att bli hur vi ska organisera alla – även de som har anställningar som inte ser ut som de vi blivit vana vid, sa Ulrika Boëthius.

Den svenska modellen firar snart 100 år, men håller och behövs länge än.

– Den svenska modellen hoppas jag verkligen består! Allt annat vore förfärligt! Min övertygelse är att Den svenska modellen är grunden till ett väl fungerande arbetsliv och samhälle där arbetsmarknadens parter gör upp, utan onödig inblandning av lagstiftning.

Ulrikas recept för framtidens Finansförbundet är enkelt: ett ännu större förbund.

– Recept? Då tror jag på enkel matlagning – vi måste vara många. Tillsammans kan vi sätta kraft bakom de krav vi vill ställa, såväl i finansbranschen som på arbetsmarknaden som helhet, avslutade Ulrika Boëthius.

Se hela inledningstalet nedan:

Läs mer om kongress 2019 här.