Från vänster: Karin Kristensson, utredare, Finansförbundet, Eva Vingård, professor emeritus, Uppsala universitet, Ulrika Boëthius, Förbundsordförande, Finansförbundet och Sara Lindmark, Head of HR, Life & Investment Management, SEB.

Hållbart arbetsliv för chefer en förutsättning för allas arbetsmiljö

Finansförbundet deltog i flertalet samtal och seminarier i Almedalsveckan i Visby och konstaterade tillsammans med branschen bland annat hur lätt chefers arbetsmiljö "smittar av sig" till medarbetare om den inte är bra.

- Jag tror att det är viktigt att ha en tydlig bild av vilken typ av arbetsgivare man vill vara för att arbetet med arbetsmiljö ska fungera bra, men också att man som chef känner en trygghet i sin roll och skapar ett klimat där man vågar lyfta problem, sa Sara Lindmark, SEB vid Finansförbundets seminarium om chefers arbetsmiljö.

Att skapa förutsättningar för gott ledarskap och chefers arbete är en grundpelare.

- Det tror jag är oerhört viktigt. Vi ser att det bland annat sätts mål som det inte finns resurser att utföra, vilket leder till frustration både bland cheferna och deras medarbetare och skapar en arbetsmiljö som inte är av godo, sa Ulrika Boëthius, Finansförbundets ordförande.

Finansförbundets seminariesamtal kretsade kring två färska rapporter; dels om arbetsmiljö, dels om trakasserier i finansbranschen. Precis som med många arbetsmiljöproblem så kommer många fall av trakasserier på arbetsplatsen aldrig upp till ytan.

- Det är väldigt allvarligt. Arbetsgivaren måste ju få reda på om det försiggår någonting på arbetsplatsen. Vi ser också att kunskapen måste öka, men också att mycket handlar om klimatet kollegor emellan. Personer kring den utsatta måste också agera mot oönskade beteenden. Kan vi få fler förtroendevalda att initiera samtal på arbetsplatserna når vi ännu längre, sa Ulrika Boëthius.

Båda seminarierna livesändes via Facebook och går titta på antingen via vår Facebooksida eller här direkt på webben.

Seminarium:  Hur når vi en finansbransch fri från sexuella trakasserier?

Seminarium:  Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv för chefer i finansbranschen?

Läs mer om Finansförbundets rapporter om arbetsmiljö och trakasserier