Frukostseminarier om trakasserier

I november kom Finansförbundets rapport om förekomsten av trakasserier och sexuella trakasserier i finansbranschen. Nu bjuder Finansförbundet in förtroendevalda och chefer till frukostseminarier på flera orter i landet.

Under februari besöker Finansförbundets två experter på jämställdhetsfrågor, ombudsmannen Kristina Heyman och rapportförfattaren Karin Kristensson, i tur och ordning Umeå, Göteborg och Malmö. De kommer att presentera rapporten och gå igenom vilket skydd som finns i lagstiftningen när det gäller trakasserier, och vad man kan göra som chef eller i sin fackliga roll.

– Genom att öka kunskapen om trakasserier och vad som kan göras för att förhindra den typen av negativa och oönskade beteenden, hoppas vi att vi kan ta ytterligare steg för att nå Finansförbundets nollvision mot trakasserier och sexuella trakasserier i finansbranschen, säger Kristina Heyman.

Anmäl dig till frukostseminarierna.

I december genomfördes samma frukostseminarium i Stockholm. Här kan du se en film därifrån.