Friskfaktorer i fokus under arbetsmiljöveckorna

Under några veckor i oktober satte Finansförbundet särskilt fokus på de viktiga arbetsmiljöfrågorna. Intresset var stort för de olika aktiviteterna, bland annat föreläsningar om vad som skapar friska arbetsplatser.

Alla har rätt till en god arbetsmiljö. En välfungerande arbetsmiljö är en förutsättning för att alla ska må bra och kunna prestera. En stor del av vår vakna tid spenderas på jobbet och välmåendet där har en stor inverkan på vårt dagliga liv.

Därför var det viktigt att extra tydligt belysa just arbetsmiljöfrågorna under de tre första veckorna i oktober, med avslutning i samband med Arbetsmiljöombudens dag den 23 november. Bland mycket annat erbjöds inspirerande föreläsningar för förtroendevalda och medlemmarna, till exempel på teman som "Skydd mot stress", "Arbetsmiljöarbete som en investering" och mycket annat. Rehab-dagen var ett annat av inslagen under perioden.

Arbetsmiljö är ett av de områden som kongressen beslutat att förbundet ska arbeta särskilt inriktat med framöver.

– Det är väldigt kul att intresset för arbetsmiljöfrågorna är så stort. Det är viktigt för enskilda anställda i branschen att arbetsmiljön är bra. Men det är också en förutsättning för att företagen ska må bra, för vi vet att både en väl fungerande och en dåligt fungerande arbetsmiljö har spridningseffekter, säger Anna Eurén, ombudsman på Finansförbundet.

Bra chefer, fungerande system, hållbara mål och mycket mer. Finansförbundet har identifierat många friskfaktorer som alla bidrar till en bättre arbetsmiljö. Under arbetsmiljöveckorna lanserades friskbarometern som frisktestar arbetsplatsen och signalerar om arbetsmiljön är dålig, bra eller kan förbättras. Så här långt har nästan 700 personer testat sin arbetsplats.

– Friskbarometern bekräftat det vi sett i medlemsundersökningar: att mycket fungerar bra på arbetsplatserna men att det också finns förbättringspotential på flera områden. Bland annat att många upplever bristande användarvänlighet i system som används i arbetet, något att ta fasta på som ett möjligt arbetsmiljöproblem, säger Anna Eurén.

Bland de viktiga friskfaktorerna märks också hållbara mål som är möjliga att nå och påverka för den enskilde.

– De flesta håller säkert med om att individuella mål som inte går att nå kan orsaka stress och försämrad arbetsmiljö. Därför är det glädjande att se att så många upplever sina mål som rimliga och påverkbara. Något som däremot behöver bli bättre är att bara varannan uppger att de får visad uppskattning för sina insatser. Det kan låta som en självklarhet men är ibland en bortglömd fråga i ett stressat arbetsklimat, avslutar Anna Eurén.