Finansförbundets förbundsordförande Ulrika Boëthius.

Finansförbundet vill att TCO utreder jämställda löner

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar för långsamt. Finansförbundet yrkar därför i en motion till TCO:s kongress i maj att centralorganisationen utreder hur lönebildningen ska kunna styra mot jämställdhet.

Flera andra förbund har framhållit att det så kallade industrimärket, som innebär att den konkurrensutsatta industrin sätter ett riktmärke för löneökningarna på hela arbetsmarknaden, gör det svårt att komma åt de strukturella löneskillnader som idag finns på arbetsmarknaden.

I en motion till centralorganisationen TCO:s kongress i maj föreslår Finansförbundet att en utredning tillsätts som ska ge förslag på hur man kan förena en ansvarsfull och stabil löneutveckling med en utveckling mot jämställda löner.

– Trots att finansbranschen har ganska jämn fördelning mellan män och kvinnor så återfinns de i olika yrken, med helt olika lönelägen – och oftast till kvinnors nackdel, säger Ulrika Boethius, förbundsordförande på Finansförbundet.

Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt. Allt annat lika tar det 25 år att nå jämställda löner.

– Vi kan inte bara vänta på att lönerna ska bli jämställda, den utvecklingen går för långsamt. TCO, med trovärdighet och kompetens för att utreda komplexa frågor på arbetsmarknaden, skulle kunna lämna skarpare förslag på hur vi kan uppnå både en balanserad lönebildning och jämställda löner, säger Ulrika Boëthius.

Läs mer om lönerna i finansbranschen och Lön hela dagen.