Finansförbundet stöttar facklig utveckling i Latinamerika

Genom ett samarbete med organisationen UNI i projektet Strengthening the finance sector in Latin America, hoppas Finansförbundet kunna förändra förutsättningarna för facken inom bank- och finanssektorn i Latinamerika. Arbetet bedrivs bland annat genom lobbyverksamhet och utbildning, inte minst för att främja jämställdhet, stärka fackligt inflytande och tillse efterlevnaden av ingångna kollektivavtal.

Projektet Strengthening the finance sector in Latin America är ett samarbete mellan Finansförbundet i Sverige och UNI och syftar till att förbättra förutsättningarna för facken inom multinationella bank- och finansföretag och offentliga banker i Argentina, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Paraguay och Peru.

Strukturella problem en utmaning

Projektet arbetar med påverkan, samarbete och utbildning så att lokala fackföreningar kan delta i nationella och regionala åtgärder, att undertecknade ramavtal följs, främja jämställdhet och öka andelen medlemmar. 

Colombia är ett av världens farligaste länder för fackligt aktiva med en historia fylld av konflikter. Enligt en rapport från 2018 mördades 19 fackliga företrädare bara under 2017.

– Hoten kommer främst från paramilitära grupper som anser att fackligt aktiva är ett hot mot dem för att vi kämpar för rättvisa, hotet består även av den utbredda korruptionen i landet vilket gör att rättssystemet inte utreder brotten i tillräckligt stor omfattning, säger Miguel Remires Gasparón, som arbetar fackligt inom Colombias finanssektor.

Förutom direkta hot mot enskilda individer finns det även flera strukturella problem som påverkar den fackliga rörelsen i Colombia. Ett av de mest omfattande är att övertyga unga människor att stanna kvar i landet och engagera sig fackligt. På grund av en instabil arbetsmarknad lämnar många unga landet för att arbeta utomlands, vilket gör det svårt för fackföreningarna att rekrytera nya medlemmar.

En annan utmaning är den stora uppdelningen som finns inom den fackliga rörelsen i Colombia.

– Inom samma bank kan det finnas 20 olika fackföreningar, vilket gör att vi blir splittrade vid förhandlingar och det utnyttjar bankerna, säger Miguel.

Tack vare projektet med UNI Americas har de fyra största fackförbunden inom banksektorn dock kunnat enas om ett eget reformförslag om pensioner som är mer rättvist och som gynnar fler.

– Därför är det viktigt att vi ständigt arbetar för en stabil arbetsmarknad, där vi kan skriva kollektivavtal som respekterar våra rättigheter och ger fördelar, summerar Miguel.

Anti-fackliga kampanjer skrämmer

Inte heller att vara facklig ledare i Peru är en särskilt lätt uppgift. Med systematiska kränkningar av arbetstagares rättigheter, en stor informell sektor och låga medlemsantal i facket jobbar Patricia Salazar Parra i ständig motvind. Men tack vare internationellt samarbete ser hon ljust på framtiden. Hon berättar att det på många banker är svårt att göra karriär och avancera inom företaget om du är medlem i facket.

– Det handlar helt enkelt om att banker här i Peru bedriver direkt anti-fackliga kampanjer som skrämmer folk från att gå med i facket, trots att varje person har rätt enligt lag att gå med i en fackförening, fortsätter Patricia.

Det underlättar inte att medlemsantalen i fackföreningar i Peru redan är låga. Med hjälp av stöd från UNI och Finansförbundet har fackförbundet Sinecrediscotia kunnat bedriva informations- och värvningskampanjer där de berättar om de fördelar som fackliga kollektivavtal kan ge på arbetsplatsen samt vilka förbättringar som ett fackligt medlemskap kan ge, både för den enskilda personen men också dennas familj.

– Genom att arbeta fackligt så kan vi genomföra förbättringar inte bara när det gäller arbetet, utan även förbättra det samhälle vi lever i. För att bilda ett fackförbund så måste ett företag ha minst 20 arbetstagare, Den informella sektorn består av många mikroföretag som har få anställda, vilket gör det svårt för dem att organisera sig fackligt och det skapar hemska arbetsförhållanden, förklarar Patricia.

Trots de svåra förutsättningarna så ser Patricia positivt på framtiden. Tack vare det internationella samarbetet har Sinecrediscotia kunnat utveckla sitt fackliga arbete. 

– En av de största framgångarna är att vi har kunnat bilda en federation inom banksektorn där vi samarbetar med 6 andra fackföreningar, det ger oss ökad styrka gentemot bankerna, avslutar Patricia. 

Text och bild: Sofia Söderin, praktikant på UNI Global Unions i Montevideo.

Ursprungligen publicerat av Union to Union efter en regional konferens i Lima mellan de olika fackföreningarna för diskussioner kring arbetet under året och utmaningar inför framtiden.