Finansförbundet kommenterar budgeten: Bankskatten drabbar finansanställda och kunder

Regeringen meddelar i sin budgetproposition att man avser att ta ut en extra skatt på finanssektorn med början 2022 för att stärka motståndskraften vid en finanskris. Finansförbundets ordförande kritiserar förslaget i en kommentar.

Regeringen skriver i förslaget till budgetproposition att ”man avser att ta ut en extra skatt på finanssektorn med början 2022 för att stärka motståndskraften vid en eventuell finansiell kris”. Den exakta utformningen av skatten ska utredas.

– Svenska banker är bland de mest stabila och välfinansierade bankerna i Europa. När förslaget presenterades hävdades det att bankerna var underbeskattade och nu att de istället inte är tillräckligt finansierade. Argumentationen har alltså svängt på ett märkligt sätt, säger Finansförbundets ordförande, Ulrika Boëthius.

Finansförbundet kritiserar förslaget till en särskild bankskatt.

– Finansbranschen är redan idag den bransch som betalar i särklass mest bolagsskatt i Sverige. Jag har svårt att förstå varför den svenska banksektorn ska ges sämre förutsättningar än andra banker i Europa, säger Ulrika Boëthius.

Från fackligt håll är man också orolig för vad en bankskatt får för konsekvenser för de anställda.

– Fem miljarder motsvarar lönekostnaden för ungefär 8 000 finansanställda. Införs bankskatten kommer det leda till neddragningar på bankerna och höjda priser för kunderna, säger Ulrika Boëthius.

Läs mer om förslaget till bankskatt