Finansförbundet i Almedalen: Sexuella trakasserier och chefers arbetsmiljö i branschen

Finansförbundet finns på plats i Almedalen 2019 och arrangerar bland annat två egna seminarier med koppling till arbetsmiljö i finansbranschen med avstamp i rapporter nyligen presenterade av Finansförbundet.

Hur når vi en finansbransch fri från sexuella trakasserier?

Arbetsplatsen ska vara en trygg plats, fri från trakasserier och kränkningar och varje person som drabbas är en för mycket. Men i vilken utsträckning förekommer trakasserier i finansbranschen och i vilka sammanhang sker det? Varför förekommer det och hur förhindrar vi det?

Tid: Måndag den 1 juli 2019 kl 15:00 - 15:45
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19, Lilla scenen
Medverkande: Finansförbundet, Swedbank, Göteborgs universitet

Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv för chefer i finansbranschen?

Ett bra ledarskap är en friskfaktor. Chefer som inventerar, fokuserar på och förstärker det friska i en organisation skapar arbetsplatser där människor mår bra, utvecklas och presterar bättre. Men chefer måste ha rätt förutsättningar för att kunna utöva det goda ledarskapet och minska ohälsa på arbetsplatsen. Vilka förutsättningar har cheferna i finansbranschen att vara goda ledare och vad händer när chefens arbetsmiljö inte är bra?

Tid: Tisdag den 2 juli 2019 kl 09:00 - 09:45
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19, Lilla scenen
Medverkande: Finansförbundet, SEB, Uppsala universitet

Läs mer om Finansförbundets seminarier i Almedalen här