Johan Larsson, årets ledare i Nordea.

Årets ledare i Nordea utvecklar genom att lyssna

Finansförbundet i Nordea uppmärksammade i år en ledare som på ett föredömligt sätt tagit ansvar, lett och utvecklat sin personal. Årets Ledartröja gick till Johan Larsson för ett inlyssnande ledarskap.

Utmärkelsens syfte är att uttrycka den fackliga organisationens syn på ledarskap men också ett sätt att uppmärksamma föredömligt ledarskap för andra. Johan Larsson, Head of Account Solutions Sverige, förärades med Ledartröjan vid en ceremoni på Nordea i Lindhagen i Stockholm som delas ut till en ledare med personal i Sverige – i år för första gången.

- Det här var roligt och uppmuntrande, och lite nervöst! Det känns konstigt att svara på frågor om vad som är receptet för bra ledarskap – jag är ju bara mig själv. Men det är oerhört roligt att höra från medarbetare att man är uppskattad, kommenterar Johan utmärkelsen.

Johan själv beskriver sitt ledarskap som ett sätt att leverera resultat genom bland annat stor trivsel och med arbetsglädje.

- Alla ska ha möjlighet att påverka sin situation och inriktningen i stort – hur vi löser våra uppgifter. Duktiga människor ska få sköta sitt jobb med så få störningar som möjligt, och är man mer osäker ska man få hjälp och stöd. Generellt tror jag att utveckling och vilja till utveckling kommer från arbetsglädje, och den kan komma från flera håll. Trygghet, tillit och förtroende är viktigt - och förstås rättvis uppskattning för det man gör. Det låter som en självklarhet, och det ska det också vara, säger Johan Larsson.

Viktigast i ett väl fungerande ledarskap beskriver Johan är ett inlyssnande förhållningssätt.

- Som chef måste jag hela tiden försöka förstå och tyda de tecken som finns, men jag får aldrig inbilla mig att jag vet hur det ”är” eller vad personer i gruppen upplever, säger han.

Flera medarbetare hade nominerat Johan Larsson till Årets ledare på Nordea.

- Johan är bra på att parera, både uppåt, nedåt och i andra riktningar som behövs för att göra skillnad. Han jobbar hårt på att få folk att förstå vad saker och ting innebär och vilka konsekvenser som kan följa. Om någon säger att något är ”omöjligt” vill Johan veta varför och för honom är det viktigt att vi gör saker som fungerar över tid, sa till exempel en kollega om Johans ledaregenskaper.

Motiveringen till varför Johan utsetts till Årets ledare i Nordea 2019:

"Johan är en otroligt uppskattad ledare som har förmågan att se både till bankens och personalens bästa. Han är påläst, han lyssnar, samarbetar och coachar och han ger sina anställda utrymme att utvecklas. Hans ledarstil leder till bra och fungerande rutiner, samt en miljö där man månar om varandra och känner att man kan påverka."

årets-ledare2019-johan-o-rikard-liten.jpgRikard Nyström, ordförande i Finansförbundet i Nordea överlämnade Ledartröjan – beviset på uppskattningen – inför många medlemmar och andra anställda på banken.

- Jag vill varmt gratulera Johan till den fina utnämningen som Årets ledare i Nordea! Han är ett sant föredöme och inspiration för oss alla och han har all anledning att vara stolt. Sedan vill jag också gratulera alla andra ledare som nominerats. Det har verkligen varit roligt att läsa allt fint som sagts om så många. Finansförbundet i Nordea vill uppmärksamma ledare som på ett föredömligt sätt tagit ansvar, lett och utvecklat sin personal genom att bland annat sätta sig in i medarbetares situation, motivera och främja personlig utveckling, säger Rikard Nyström.