Årets Alexanderstipendiat heter Ganime Sahin. Hon får stipendiet bland annat för sitt stora engagemang i att utveckla arbetsmiljöronderna på SEB Kort Kundcenter.

Alexanderstipendiatens devis: ”Vi är varandras arbetsmiljö”

Finansförbundets förbundsstyrelse har beslutat att tilldela det senaste Alexanderstipendiet till Ganime Sahin, arbetsmiljöombud på SEB Kort Kundservice. Ganime får utmärkelsen bland annat för sin idérikedom och sitt brinnande engagemang för arbetsmiljöfrågorna.

Förbundsstyrelsen har tilldelat Ganime Sahin på SEB Alexanderstipendiet för 2018, ett resestipendium på 10 000 kronor. Motiveringen från juryn löd bland annat:

"Ganime gör ett stort jobb som arbetsmiljöombud. Hon har varit en stor del i att få ner sjuktalen i SEB Korts kundcenter, genom en ny process kring sjukanmälan. Rondarbetet gör hon roligt, spännande och intressant både för medarbetare och chefer. Ganime är idérik, glad, engagerad, inspirerande och brinner för arbetsmiljöfrågorna. Ganime är även generös och lär andra, samt lyckas även med att värva nya arbetsmiljöombud med sitt härliga och positiva sätt."

Ganime har jobbat på SEB Kort Kundservice i sex år och är sedan tre år tillbaka arbetsmiljöombud. Bra samarbete med både förbundet och med chefer på arbetsplatsen är A och O om man vill att något ska hända, förklarar hon.

– Om du frågar mig så ser jag det som min uppgift att skapa förståelse mellan chefer och mina kollegor. Min utmaning är att få mina chefer att förstå hur eventuella beslut påverkar medarbetarna och samtidigt få mina kollegor att förstå varför besluten blev som de blev.

Ganimes arbete uppmärksammas särskilt för hennes sätt att utveckla arbetsmiljöronderna.

– Normalt är det vi som ombud som sitter som observatörer. Men vi har vänt på det: jag håller i arbetsmiljöronden och min chef är med som observatör. Då kan chefen fokusera på sådant som behöver fångas upp. Upplägget uppskattas både av kollegor och chefer, säger hon.

Roligare ronder ger mer

Ronder och arbetsmiljö behöver inte vara tråkiga och tysta tillställningar. Huvudansvaret ligger på chefen men som arbetsmiljöombud spelar man en mycket viktig roll.

– En arbetsmiljörond kan vara jätterolig, det är bara att låta fantasin flöda! Men det är bra att göra det tydligt för alla som deltar att det är viktigt att uttrycka vad man tycker i dessa sammanhang, så att det inte blir till en tyst acceptans.

Med en tyst grupp måste hon bland annat tänka på hur man får alla att prata, till exempel genom att dela in gruppen i mindre grupper eller par. Det öppnar för en dialog i gruppen.

– Ingen grupp är den andra lik. Därför försöker jag ha en nära dialog med den ansvarige chefen för att förstå vilken grupp det är och tillsammans komma fram till vilken metod vi ska använda på ronden.

Ganime tar återkommande upp samspelet med chef och kollegor som sin utgångspunkt i sin roll.

– Samspelet är mycket viktigt. Det är inte "vi och dem" utan "vi tillsammans".

Ganime har regelbundna möten med sina chefer. Att ta en snabb kontakt med chefen är alltid viktigt tror hon.

– Vi är varandras arbetsmiljö. Arbetsmiljöronden sker bara en gång om året men arbetsmiljöarbetet pågår ju hela tiden i vardagen. Jag tror på att agera snabbt i alla arbetsmiljöfrågor, till exempel ett orosmoment som kan utvecklas till en tickande bomb. Det är bättre att ligga steget före.

Hon upplever att arbetsmiljö i grunden handlar om allas välbefinnande och att även chefer är kollegor med rätt till en bra arbetsmiljö.

– Saker förändras inte av sig själva. Mår man bra och trivs levererar man mycket bättre på jobbet. Ibland krävs inte så mycket för att ha välmående människor kring sig. Ett leende kan räcka långt.

Processen för sjukanmälan utvecklades

På kundservice har de också utvecklat processen för sjukanmälan. Syftet har varit att förtydliga informationen om personalsituationen med kort varsel. Med ansvarig chef kommer den enskilde medarbetaren överens om till exempel alternativa arbetssätt. Det har underlättat planeringen för cheferna.

– När vi har högt tryck på kundservice har det varit bra med en öppnare, tydligare dialog på arbetsplatsen, förklarar Ganime.

Initiativen med att förtydliga länken mellan chef och medarbetare har mottagits väl. Nu har också fler engagerat sig som kontaktombud på arbetsplatsen. Ganime tror att inspirationen sprider sig när man ser positiva exempel på vilka metoder som fungerar bra.

Varför är det fackliga engagemanget viktigt för dig?

– Jag har alltid varit med i Finansförbundet, som kontaktombud en kort period för länge sedan på en liten avdelning och nu på en mycket större. Jag ser alltid saker som kan förbättras och tycker om att hjälpa människor. 

Arbetet tar förstås ibland en hel del tid och kraft i anspråk, men hon är tacksam över att ha fått den tid hon behöver för sitt fackliga arbete. Alexanderstipendiet är på 10 000 kronor till en resa. Vart den går har Ganime ännu inte bestämt.

– Det var bara så roligt att bli nominerad så jag har inte hunnit fundera så mycket på det, skrattar hon. Men kanske... inte en vanlig solresa utan gärna något mer speciellt, kanske som en del av en safariresa, avslutar Ganime.

Fakta Alexanderstipendiet:

Stipendiet, som delas ut varje år, belönar enskilda, grupp- eller klubbinsatser gjorda inom områden som har koppling till aktuella prioriterade frågor i Finansförbundet och till verksamhetsinriktningen.

I år kan du nominera en person eller klubb som driver och inspirerar andra att fokusera på en bättre arbetsmiljö.