Ytterligare finansföretag tecknar kollektivavtal med Finansförbundet

Flera företag har nyligen tecknat kollektivavtal med Finansförbundet. Avtalen omfattar totalt 15 anställda i finansbranschen och gäller från den 1 november 2018.

Två företag i Captor-koncernen, med totalt 15 anställda, har tecknat kollektivavtal med Finansförbundet. Avtalen började gälla den 1 november 2018. Bolagen som slutit avtal är Captor Fund Management AB och Captor Investment Management AB.

– Som ett mindre och snabbt växande bolag värnar vi om de anställdas villkor. Därför är kollektivavtalet ett viktigt steg i det ständigt pågående arbetet med att vara en långsiktigt attraktiv arbetsgivare, säger Anders Bruzelius, VD på Captor Fund Management AB.

Finansförbundet välkomnar arbetsgivarnas beslut att teckna kollektivavtal för sina anställda. Med kollektivavtal ökar bland annat möjligheten till inflytande.

– Det är mycket glädjande att ytterligare aktörer tecknar kollektivavtal för schysta villkor i finansbranschen. Vi hoppas få ännu fler finansföretag att följa deras exempel, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Läs mer om att teckna kollektivavtal