UNI:s världskongress samlar över 2 000 deltagare från fackförbund över hela världen. Finansförbundet deltar både på kongressen och UNI:s världskvinnokonferens som hålls precis innan.

Världsfacket träffas i Liverpool

Idag inleds UNI:s världskvinnokonferens i Liverpool. Konferensen hålls i anslutning till UNI:s världskongress som invigs på söndag. Temat för båda konferenserna är ”Making it happen”.

Var fjärde år hålls världskongressen för UNI, världsfacket för servicesektorn, där Finansförbundet är medlem. UNI representerar 20 miljoner tjänstemän från över 900 fackförbund världen över. Den del som Finansförbundet tillhör, UNI Finans, representerar tre miljoner medlemmar i finanssektorn i hela världen.

Det är fantastiskt att komma samman så här allihop och diskutera frågor som är gemensamma för oss alla, säger Ulrika Boëthius, Finansförbundets ordförande som är på plats i Liverpool.

Kongressens tema ”Making it happen” ska spegla att UNI har en global facklig plan för att förbättra villkoren för arbetstagare. Den nya digitala arbetsvärlden, hur facket ska förhålla sig till AI, hur man ska tackla ökande otrygga anställningsformer och hur man ska säkra arbetstagares rätt till kompetensutveckling hela livet, är stora frågor som världskongressen kommer diskutera, liksom globala ramavtal.

Förhandlar fram levnadslöner

UNI sluter internationella avtal med multinationella företag för att stärka arbetstagarnas rättigheter. Organisationen har även platser i exempelvis FN och World Economic Forum och arbetar där aktivt för att föra arbetstagares talan.

På en global arbetsmarknad är det viktigt att det finns gemensamma spelregler och att man genom fackliga förhandlingar får en acceptabel lägstanivå, med till exempel levnadslöner. Finns inte detta kan inte alla som jobbar inom bank och finans i världen leva på sin lön, säger Ulrika Boëthius. 

Under Världskvinnokonferensen som inleds idag kommer sex olika motioner att beslutas om, som kommer att lägga grunden för organisationens verksamhet de näst kommande fyra åren. De sex områdena är strategiska prioriteringar, jämställdhet, kvinnors egenmakt, stoppa kvinnovåldet, mentorskap och det framtida arbetslivet.

På världskongressen kommer också ny generalsekreterare för UNI att väljas, då Philip Jennings avgår och ersätts på posten av Christy Hoffman.

Ger viktiga kanaler

Genom UNI driver Finansförbundet även ett antal internationella utvecklingssamarbeten.

UNI är en stark global organisation som har nätverk på alla plan. Vi skulle aldrig kunna få sån framgång som vi får med våra internationella utvecklingsprojekt om vi inte hade de här kanalerna att gå genom, säger Ulrika Boëthius.