Världsarbetsmiljödagen 2018 med fokus på trakasserier och våld

Lördagen 28 april infaller världsarbetsmiljödagen. I år har facken i Sverige valt att fokusera på arbetet mot våld och trakasserier i arbetslivet.

Union to union, som samordnar de tre fackliga centralorganisationernas  LO, TCO och Saco  utvecklingsarbete, har precis släppt rapporten ”Stop gender-based violence at work – the struggle of the global unions”. Rapporten beskriver de globala fackens arbete med att bekämpa det könsrelaterade våldet i arbetslivet.

Fackens arbete handlar om flera delar, beskriver Union to union. Dels handlar det om att skapa ökad medvetenhet om det utbredda problemet och att höja kunskapsnivån – bland annat genom informationskampanjer, utfästelser som medlemsförbund uppmanas att anta och utbildning. Det handlar också om att förankra frågan om könsrelaterat våld och sexuella trakasserier inom de lokala fackliga strukturerna. Det kan ske genom att ta upp frågan i förhandlingar med arbetsgivaren och att utarbeta uppförandekoder eller policyer, som bidrar till att den egna organisationen lever som den lär.

Driver på om ILO-konvention

Tillsammans med internationella fackföreningsrörelsen driver nu LO, TCO och Saco kravet på en ILO-konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet. Frågan om en framtida konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet kommer att diskuteras på ILO:s internationella arbetskonferens i Genève i juni 2018.