Vabruari är här

Februari är den månad då småbarnsföräldrar tar ut flest vab-dagar, det vill säga är hemma för vård av sjukt barn. Kvinnor står för den största delen av vabbandet – i finansbranschen och på arbetsmarknaden i övrigt. En strukturell snedvridning som är viktig att förändra i arbetet mot att uppnå ett jämställt arbetsliv.

Under ett liv uppgår livslöneskillnaden mellan kvinnor och män i genomsnitt till flera miljoner. När vi bildar familj stagnerar kvinnors inkomstutveckling samtidigt som mäns karriär och inkomster fortsätter öka. Det är därför viktigt att ojämställda strukturer gällande kvinnors och mäns fördelning av det obetalda arbetet i hemmet, där kvinnor tar större ansvar för familj och hem, korrigeras.

För vabbandet påverkar inte bara ekonomin den aktuella månaden. Att kvinnor vabbar mest påverkar deras utvecklings- och karriärmöjligheter. Att vara borta mycket från arbetsplatsen kan uppfattas som bristande engagemang, det leder till minskad produktivitet, vilket leder till sämre löneutveckling och i slutändan sämre pension.

Biträdande förbundsjurist Viktor Källqvist ger tips på vad du kan göra för att minska snedfördelningen vid vab:

  • Håll koll på vab-dagarna och dela lika om du har en partner. Om du loggar in på Försäkringskassan finns en sammanställning över ditt uttag i en vab-kalender.
  • Om du har en partner att dela med – vabba varannan dag. Eller byt av varandra ännu oftare och vabba halva dagen var så att båda hinner komma in till jobbet en stund.
  • Ta hjälp av mor- och farföräldrar eller någon annan närstående om du har möjlighet. Den som förvärvsarbetar har dessutom rätt till ersättning från Försäkringskassan.
  • Vobba (jobba hemifrån med sjukt barn) hela eller del av dagen. Du avgör själv om det är lämpligt, men då ska du ha lön från din arbetsgivare och inte ersättning från Försäkringskassan.

Viktigt att tillägga runt att vobba, menar Viktor:

– Du har ingen skyldighet att stå till tjänst och vara tillgänglig när du vabbar. Du är tjänstledig för att vårda ditt barn, säger Viktor. Det bästa är att vara tydlig med hur du vill ha det och vad som fungerar. Prata med din chef innan och stäm av hur du vill göra, om du tycker att det ok att bli kontaktad och om du kommer försöka vobba om tillfälle ges, eller inte. 

Vab i finansbranschen

BAO:s senaste mätningen av fördelning av vab-dagar för finansbranschen, gjordes i september 2017. Den visade att 64 procent av vab-dagarna tas ut av kvinnor och 36 procent av männen