BNP Paribas HR-chef Yves Martrenchar skriver under det historiska globala avtalet tillsammans med UNI:s generalsekreterare Christy Hoffman.

Unikt globalt avtal inom finans äntligen på plats

Nu på söndag den 7 oktober är det World day for decent work. Lagom till denna dag, då vi uppmärksammar kampen för anständiga arbetsvillkor i hela världen, kom den glädjande nyheten att franska storbanken BNP Paribas skrivit på ett globalt avtal för alla sina anställda i 73 länder.

Ett globalt avtal i finanssektorn har precis slutits mellan franska banken BNP Paribas och UNI Global Union, den internationella fackliga organisation som Finansförbundet tillhör. Avtalet ger alla bankens 200 000 anställda i 73 länder rätten till betald föräldraledighet – 14 veckor för mammor och sex dagar för pappor – liksom hälso- och livförsäkringar. Det är första gången ett globalt avtal inom finans ger dessa rättigheter.

"Hoppas detta avtal blir modell"

Avtalet ger också en rad nyckelrättigheter som rätten att organisera sig i en facklig organisation utan rädsla för repressalier. Det ställer även krav på arbetsgivaren att arbeta mot diskriminering, och innehåller en strategi för att öka jämställdheten på banken.
 Vi applåderar de konkreta steg som BNP Paribas nu tar för att fördjupa sitt åtagande för medarbetarnas rättigheter och socialt ansvar. I den finansiella sektorn är det särskilt viktigt för medarbetare att ha rätt att organisera sig och att slå larm om oetiska arbetsmetoder, och vi hoppas att detta avtal blir en modell för andra banker att följa, säger UNI:s generalsekreterare Christy Hoffman.

Finansförbundet del i arbetet

Glädjs åt nyheten gör även Eva-Li Prades, ansvarig i Finansförbundets styrelse för förbundets internationella solidaritetsarbete.
 Detta är en stor framgång då BNP Paribas är en av de tio största bankerna i världen. Det är unikt att en bank garanterar alla sina anställda, i alla länder de verkar i, skyddsnät som exempelvis föräldraledighet.
 Jag är stolt över att vi i Finansförbundet, som medlemmar i UNI, är en del i det här arbetet, säger hon.
World day for decent work är instiftat av FN-organet ILO och arrangeras för elfte året i rad. Fackförbund över hela världen genomför i samband med dagen olika evenemang för att uppmärksamma alla människors rätt till anständiga arbetsvillkor.
Förutom genom medlemskap i internationella fackliga organisationer som UNI, arbetar Finansförbundet internationellt för fackliga rättigheter och bättre arbetsvillkor genom olika utvecklingsprojekt. För dessa projekt söker förbundet pengar från Sida genom Union to union – de svenska fackförbundens gemensamma biståndsorganisation. För närvarande finns projekt både i länder i Afrika och i Latinamerika.

Du är med och hjälper!

En procent av medlemsavgiften i Finansförbundet går till att hjälpa kollegor i andra länder att skapa bra och rättvisa arbetsförhållanden för de anställda i finansföretag. Så stort tack alla medlemmar som gör det möjligt att varje dag kämpa tillsammans för ett anständigt arbetsliv i hela världen!