Enkäten går utmärkt att besvara i din smartphone.

Undersökning pågår

Just nu genomför Finansförbundet en attitydundersökning bland förbundets medlemmar.

Enkäten skickas ut i samarbete med undersökningsföretaget Novus till ett slumpvist urval av förbundets medlemmar. Vi hoppas att du som får enkäten har tid och möjlighet att besvara den. Har du några frågor som rör enkäten är du välkommen att kontakta anna.rahnasto@finansforbundet.se