Tuffare krav på svenska banker hotar konkurrensen

Finansinspektionen (FI) har meddelat att man avser att ställa högre likviditetskrav på svenska banker än vad den aktuella EU-förordningen kräver. Finansförbundet har i ett remissvar uttryck en oro för att svenska banker får en konkurrensnackdel i förhållande till sina europeiska konkurrenter.

Finansförbundet skriver i sitt remissvar att det inte är första gången som FI ställer hårdare krav på svenska banker än vad övriga EU gör:

"Vart och ett av dessa krav kan, om de betraktas enskilt, framstå som fullt rimliga. Men de finansiella regelverken är en helhet och när Finansinspektionen vid upprepade tillfällen går längre än sina europeiska motsvarigheter och inför hårdare och mer kostsammare regelverk för svenska banksektorn så innebär det sammantaget en allvarlig konkurrensnackdel för svenska banker."

Från Finansförbundets sida efterlyser man en sammantagen konsekvensanalys av hur den svenska implementeringen av de finansiella EU-reglerna påverkat konkurrensen mellan svenska och europeiska banker.

– Genom att ständigt ställa tuffare krav på svenska banker försvårar man deras möjligheter att konkurrera på den internationella arenan. Jag har svårt att se hur det gynnar Sverige och skattebetalarna, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.