Finansförbundets medlemmar ger fackligt hopp i Latinamerika

Dödshot mot fackligt aktiva och ett överhuvudtaget hårdnande klimat för fackförbund - Colombia är ett av de sämsta länderna att jobba i enligt världsfacket ITUC. Men en rapport från Finansförbundets utvecklingsprojekt visar på ljusglimtar i form av ökat samarbete mellan olika fackförbund.

Situationen för världens arbetstagare och fackligt aktiva har försämrats under de senaste åren. Antalet länder där arbetstagare dödats på grund av att de är med i facket har ökat och i allt fler länder utsätts arbetstagare för våld, visade världsfacket ITUC:s granskning förra året.

Ett av de farligaste länderna att jobba fackligt i är Colombia. Här stöttar Finansförbundet utvecklingsprojekt som syftar till att stärka finansfacken i landet. Arbetet i Colombia och länderna i övriga regionen sker genom UNI, Union Network International, världens största yrkesinternational där Finansförbundet är medlem. Målet är att hjälpa till att organisera fler bankmedarbetare, stärka arbetstagares rättigheter inom finanssektorn och att minimera riskerna för de fackliga ledarna.

Värre situation efter fredsavtalet

Emir Figueroa från Union to Union, som samordnar de svenska fackförbundens internationella utvecklingssamarbete, har nyligen besökt Finansförbundets projekt i Colombia och Peru. Han rapporterar om problem för civilsamhället som faktiskt blivit värre efter fredsavtalet i Colombia för drygt två år sedan.

Det är en reaktion från de mörka krafterna i samhället. Under lång tid har Farc-gerillan kontrollerat vissa områden. När de områdena nu släppts, har de i de flesta fall tagits över av paramilitära styrkor som sett sin chans. Dessa är allierade med knarkmaffian och väldigt våldsamma, säger Emir Figueroa.

Han beskriver en allmänt antifacklig inställning i samhället i Latinamerika, där gemene man förknippar facket med problem, konflikter och mordhot, vilket gör att man undviker att gå med i en facklig organisation.

Internationellt stöd ökar fackliga samarbetet

Men det finns ljusglimtar, som faktiskt är en direkt följd av det internationella solidaritetsarbetet, berättar Emir Figueroa. När han besökte Colombia i december deltog han i ett möte där åtta av de tio fackförbund som finns inom finanssektorn i landet fanns representerade.

Sex månader tidigare hade ett sådant möte - att alla representanterna skulle sitta ner vid samma bord och diskutera – inte varit tänkbart på grund av svåra omständigheter och politisk splittring.

Det arbete UNI gör, som vi bidrar till, gör det möjligt för dessa förbund att samarbeta, att gemensamt kunna lobba mot arbetsgivaren och vara en starkare röst i samhället, säger Emir Figueroa.

Även i Peru har det internationella fackliga stödet bidragit till ökat samarbete. 2014 gick alla bankfackföreningar i Peru ihop i en allians. För första gången någonsin kunde de arbeta tillsammans för att stärka arbetstagarnas rättigheter och verka för bättre arbetsvillkor. Alliansen har lagt fram förslag till hur lagstiftningen kan ändras för att förbättra fackens situation.  Idag får de fackliga företrädarna kämpa mot både arbetsgivarnas och regeringens inställning.

Arbetsmarknadsdepartementet är allierat med arbetsgivarna, så facken kan inte räkna med en opartisk behandling.

Emir Figueroa beskriver hur de fackliga rättigheterna gått tillbaka väldigt mycket i Peru på senare tid. Människor får kämpa för att överhuvudtaget få organisera sig, och arbetsgivare kan avskeda fackliga ledare utan att något händer.

Argument i förhandlingar med arbetsgivaren

Det finansiella stödet från Finansförbundet går till utbildning av fackliga ledare i förhandlings- och organisationsteknik och till att skapa starka fackliga nätverk. Men bara faktumet att det finns ett internationellt fackligt stöd hjälper de fackliga organisationerna i Latinamerika.

Förtroendevalda jag träffade i Peru berättade att de har tagit upp med arbetsgivaren att de fått brev från utländska fackförbund som följer processen, och att detta påverkat arbetsgivaren i förhandlingar, säger Emir Figueroa.

 

Du är med och hjälper!

En procent av medlemsavgiften i Finansförbundet går till att hjälpa kollegor i andra länder att skapa bra och rättvisa arbetsförhållanden för de anställda i finansföretag. Så stort tack alla medlemmar som gör det möjligt att varje dag kämpa tillsammans för ett anständigt arbetsliv i hela världen!