Kristina Heyman, jämställdhetsansvarig ombudsman på Finansförbundet.

Så ska arbetsgivaren förebygga trakasserier

Arbetsgivaren har skyldighet att förebygga och åtgärda sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Här går förbundets ombudsman Kristina Heyman igenom hur ett sådant arbete ska gå till.

Nyckelord för sexuella trakasserier är att det är ett beteende som är oönskat och ovälkommet. Det kan till exempel vara att någon tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger och anspelningar .

Trakasserier är i lagens mening en form av diskriminering och arbetsgivaren måste jobba med frågan även innan något hänt. Det ska finnas skriftliga riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier, där det är tydligt att arbetsgivaren inte accepterar det och vad man ska göra om någon blir utsatt.

– Alla på arbetsplatsen ska känna till rutinerna, till exempel bör det stå tydligt på intranätet vad man ska göra om något inträffar. Riktlinjerna måste presenteras och förankras hos alla som anställs, säger Kristina Heyman, jämställdhetsansvarig ombudsman på Finansförbundet.

Arbetsgivaren ska fortlöpande undersöka om det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen, till exempel kränkande bilder eller budskap, sexistisk jargong eller fysiska trakasserier. Det kan göras genom en anonym enkätundersökning.

– Utredningsansvaret behöver inte alltid handla om en drabbad individ, utan att få stopp på till exempel sexistiskt snack i fikarummet.

Det behöver heller inte vara den som utsatts för trakasserierna som anmäler till arbetsgivaren, utan det kan vara en kollega som sett eller hört saker. Oavsett hur arbetsgivaren fått informationen har den skyldighet att utan dröjsmål utreda vad som hänt.

– Om arbetsgivaren struntar i det har de brutit mot lagen, och då kan facket begära förhandling om det.

Bra med utomstående utredare

Det gäller att ha tillräcklig kompetens för att göra en utredning om sexuella trakasserier, och därför kan det vara bra att vid behov ta in en utomstående konsult, menar Kristina Heyman.

– Om det finns trakasserier är arbetsgivaren skyldig att se till att de upphör. Man kan inte stanna vid att ”ord står mot ord”, utan man måste försöka gå ett steg längre och göra en grundlig utredning. Inte minst då är det bra att en extern utredare pratar igen med de berörda och även med andra runt omkring, även om det förstås ska skötas diskret.

Utredningen och de åtgärder som arbetsgivaren vidtar ska dokumenteras. Påföljder för den som trakasserar är i första hand en tillsägelse, men det kan också bli tal om en varning eller omplacering, och i grova fall uppsägning eller avsked. Den utsatta ska erbjudas stödsamtal och hjälp. Det ligger också i arbetsgivarens ansvar enligt diskrimineringslagen att förhindra att de som larmar blir utfrysta eller bestraffade på annat sätt.

Arbetsgivaren bör regelbundet se till att alla anställda får utbildning om sexuella trakasserier och att man tillsammans till exempel diskuterar vilken jargong man har på arbetsplatsen.

– Jobbar man med den proaktiva delen, så minskar risken för en dålig arbetsmiljö där någon utsätts för sexuella trakasserier, säger Kristina Heyman.

Ansvar även utanför arbetsplatsen

Arbetsgivarens ansvar gäller även utanför arbetsplatsen, till exempel på julfester, tjänsteresor, utflykter och annat som arrangeras av jobbet.

– Det gäller också om en kollega hör av sig på kvällen och beter sig på ett oönskat sätt, det räknas också som ett arbetsplatsproblem.

Däremot gäller inte arbetsgivarens ansvar som kommer av diskrimineringslagen när det gäller saker som händer i förhållande till kunder och leverantörer. Men chefen måste ändå ta tag i sådana fall, eftersom det är en arbetsmiljöfråga.

När det gäller kunder och leverantörer bör den ansvariga chefen kontakta chefen för den som trakasserar för att få stopp på trakasserierna. En annan åtgärd kan vara att se till att undvika ensamarbete på arbetsplatsen.

På de allra flesta arbetsplatser i finansbranschen finns riktlinjer och policies kring sexuella trakasserier på plats, men #metoo-uppropet har satt fingret på problemet att få anmäler och att det därför är få fall som kommer upp till ytan.

– Vd och alla chefer måste sprida normen att inga former av sexuella trakasserier accepteras. Riktlinjerna kan med fördel diskuteras med personalen årligen för att hålla informationen känd, säger Kristina Heyman.

Verktyg mot sexuella trakasserier

Finansförbundet arbetar för att ingen ska behöva utstå trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling i arbetslivet.

Finansförbundet är en del av TCO som har tagit fram Bryt tystnaden – en handbok om sexuella trakasserier. Boken riktar sig till dig som är utsatt, fackligt ombud, chef eller dig som ser att någon behandlar din kollega illa.

Så här skriver Diskrimineringsombudsmannen om sexuella trakasserier på arbetsplatsen.