Finansförbundet tillstyrker förslaget från utredningen om gräsrotsfinansiering, men önskar två förändringar som förbundet anser vore i linje med utredningens intentioner om bibehållen konkurrensneutralitet.

Finansförbundet välkomnar förslag om gräsrotsfinansiering

Finansförbundet har lämnat sitt remissvar angående regeringens utredning om gräsrotsfinansiering. Förbundet välkomnar förslaget, men önskar två förändringar.

Finansförbundet uppskattar den uttalade ambitionen att skapa en sundare och mer rättvis konkurrens mellan de finansiella aktörerna på marknaden. Förbundet anser att de förslag som läggs fram är ett steg på vägen mot detta och tillstyrker utredningens förslag, men önskar två förändringar som förbundet anser vore i linje med utredningens intentioner om bibehållen konkurrensneutralitet.

Dels handlar det om att företag som bedriver gräsrotsfinansiering bör omfattas av samma regler som värdepappersinstitut och försäkringsdistributörer när det gäller provisioner. Dels anser Finansförbundet att dessa företag också ska teckna en ansvarsförsäkring, på samma sätt som det avkrävs värdepappersbolag, försäkrings- och bolåneförmedlare med delvis snarlik verksamhet som företag som bedriver gräsrotsfinansiering.

Läs hela Finansförbundets remissvar om gräsrotsfinansiering