Policy för ett gränslöst arbetsliv – så skapar ni den

När gränserna mellan arbetsliv och fritid blir allt suddigare, ökar behovet av uttalade riktlinjer på arbetsplatsen. Finansförbundet drar sitt strå till stacken genom en ny metodhandledning för hur en policy kring det gränslösa arbetslivet kan tas fram.

Det finns både för- och nackdelar med hur den tekniska utvecklingen suddat ut gränsen mellan arbete och fritid. Det kan finnas en vinst i att kunna gå tidigare från arbetet för att hämta barnen för att senare kunna jobba i kapp. Samtidigt pekar arbetslivsforskning på att den ökade tillgängligheten skapar en ohälsosam stress när anställda upplever att de alltid måste vara kontaktbara.

Därför är det viktigt att på arbetsplatsen skapa en policy kring det gränslösa arbetslivet. Finansförbundet har nu utarbetat en metodhandledning för hur en sådan policy kan se ut.

Få bort outtalade förväntningar

Att ta fram en partsgemensam policy är en viktig del i arbetet för att få bort outtalade förväntningar som kan finnas på en arbetsplats och komma överens om gemensamma spelregler, säger Linnea Magro, utredare på Finansförbundet som arbetat med att ta fram handledningen.

Utgångspunkten är att på fritiden ska man vara ledig. Chefen får inte kräva att medarbetaren är tillgänglig via mejl och telefon. Detsamma gäller om man är sjuk, vabbar eller har semester.

Men saker som kan behöva diskuteras är också till exempel vad som gäller när kollegan är på kurs – hur snabbt förväntas denne svara på mejl då? Och är det okej att kontakta kollegan angående jobbrelaterade frågor via Facebook?

Finansförbundets metodhandledning beskriver mer varför en policy behövs och går igenom steg för steg hur policyn kan tas fram. I handledningen finns också en exempelpolicy att inspireras av.

Motion satte frågan om policy på agendan

  • Metodhandledningen är ett resultat av en motion som koncernklubben i Nordea skrev till kongressen 2016 om att skapa en "Tillgänglighetspolicy".
  • Har du något som du vill förändra i Finansförbundet? Alla medlemmar i Finansförbundet har rätt att skriva motioner till kongressen, som hålls vart tredje år. Du kan också motionera direkt till förbundsstyrelsen under hela kongressperioden. 
  • Läs mer om motioner och hur du motionerar.