Parterna överens om strejkrätten

Med anledning av den pågående utredningen om strejkrätten har parterna på svensk arbetsmarknad enats om en egen överenskommelse, som offentliggjordes på en presskonferens idag. Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson är positiv till parternas förslag.

Förslaget innebär att det inte längre blir tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Bakom överenskommelsen står parterna på svensk arbetsmarknad, det vill säga fackförbundens centralorganisationer TCO, LO och Saco tillsammans med Svenskt Näringsliv.

Konflikträtten är en grundbult i den svenska partsmodellen. Som representanter för tjänstemän, professionella och välutbildade yrkesutövare i Sverige, har vi ett stort ansvar för modellens fortlevnad. Dagens besked innebär en lösning som skapar stabilitet, samtidigt som den säkrar handlingsfriheten för ansvarstagande fackförbund att teckna avtal som tryggar villkoren för sina medlemmar, säger Eva Nordmark, TCO:s ordförande.

Vi gillar inte den riktning som strejkrättsutredningen gått i eftersom den riskerar att rubba maktbalansen på arbetsmarknaden. Nu har vi hittat en balanserad lösning. Det är ett kirurgiskt ingrepp som inte inskränker löntagarnas demokratiska rätt att strejka, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Finansförbundets vice ordförande Nils Möllerberg säger att överenskommelsen inte innebär något nytt, utan sätter på pränt det som länge varit praxis bland de etablerade organisationerna på svensk arbetsmarknad.

Detta är en seger för den svenska partsmodellen. Det är en styrka att parterna kunnat enas om en egen lösning. Vi räknar med att lagstiftaren, både nuvarande och kommande, respekterar parternas överenskommelse och att detta kommer bli svensk lagstiftning, säger han.

"Väl genomarbetat förslag"

Även arbetsmarknadsministern Ylva Johansson kommenterar förslaget med att det är ett styrkebesked för den svenska modellen.

Det är ett väl genomarbetat och balanserat lagförslag, som jag menar är fullt genomförbart, sade hon under sin pressträff.

På fredag kommer Ylva Johansson att ta emot regeringens tillsatta utredning om strejkrätten, men redan nu flaggar hon för att parternas förslag kommer att få företräde.

Min preliminära bedömning är att det förslag som parterna lagt fram bör vara det som remitteras från Arbetsmarknadsdepartementet och som kommer läggas fram som lagförslag.

Överenskommelsen innehåller följande:

  • Det ska inte längre vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal.
  • Förslaget påverkar inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader.
  • Ingen inskränkning görs i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.

TCO:s pressmeddelande