Klubbstyrelsen i Marginalen Bank är från vänster Veronica Sundström, Pernilla Falk, Fredrik Häggbom och Anna Sundin Barroso.

Nya klubbar i Finansförbundet 2017

Under förra året kunde Finansförbundet välkomna fyra nya klubbar. Vi har pratat med två av dem, på Marginalen Bank och DNB Bank, om vikten av att ha en klubb på arbetsplatsen, och hur de upplevt den första tiden.

Marginalen Bank

– Det var givet för oss att bilda klubb, det var inget snack. Annars faller ju 50 procent av avtalet – det är så mycket som bygger på att man har ett lokalt avtal. Med ett lokalt avtal får vi det bästa medbestämmandet för vår situation på vår bank. Det är bäst både för medlemmarna och arbetsplatsen.

Det säger Anna Sundin Barroso, ordförande i klubben på Marginalen Bank. Banken fick kollektivavtal i slutet av förra året, och i september bildades klubben.

Jättespännande, roligt, intressant, otroligt utvecklande och stimulerande – det är alla ord som Anna Sundin Barroso beskriver det nya klubbarbetet med.

– Det svåra är bara att inte gapa efter för mycket på en gång och vilja förändra hela världen, utan att ta det steg för steg. Det är väldigt spännande att få bygga upp något från grunden.

Lokala avtal viktigast

De viktigaste frågorna för klubben nu är att få till lokala avtal om lön, arbetsmiljö och samverkan.

– Min vision och förhoppning med löneavtalet är att få till principer så att det är tydligt hur processen ska gå till, och att folk känner att det är en rättvis process, för att de vet att vi har varit med.

– Och om det inte tycker att processen är bra, så har de en part att gå till och säga vad som saknas.

En annan viktig uppgift är förstås också att se till att klubben växer. Idag är anslutningsgraden 20 procent.

– Nu gäller det att se till att alla kompisar och kollegor som inte är med förstår hur bra det är att vara medlemmar.

Arbetsgivaren positivt inställd

Arbetsgivaren har hela tiden varit positiv till bildandet av den nya klubben, berättar Anna Sundin Barroso.

– Det är ju mycket lättare och smidigare för dem också att ha en lokal klubb och inte behöva sitta och vänta på ett centralt ombud om något behöver stämmas av eller förhandlas om. Och det kommer vara ännu smidigare när vi får lokala avtal på plats.

Efter bildandet har den nya klubbstyrelsen varit på kurs som Finansförbundet centralt ordnar.

– Det var otroligt givande, alla fick energi och nya idéer. Vi tyckte att det var många trådar som knöts ihop, att vi fick den stora bilden klar för oss. Framförallt handlar det om att göra en bra verksamhetsplanering med tydliga mål, så alla ser vad vi jobbar för att uppnå.

Anna Sundin Barroso är väldigt nöjd med den hjälp hon fått från kansliets ombudsmän, och rekommenderar alla som vill starta klubb att kontakt kansliet.

– Ombudsmännen är experter – det ska man utnyttja. De har verkligen hållit oss i handen under resan.

DNB Bank

Klubbstyrelsen i DNB Bank.

– Vi hittade våra roller rätt snabbt och har delat ut uppdrag som var och en har huvudansvar för, och mandat att driva. Det har funkat väldigt bra, säger Tommy Sjöbäck, klubbordförande i DNB Bank.

Efter att ha haft en interimsstyrelse i ett halvår valdes i våras en ordinarie klubbstyrelse på DNB Bank. Klubben har fått en rivstart med många förhandlingar i samband med en totalöversyn av organisationen i banken.

– Vi har klarat oss hyfsat från neddragningar, det har mest varit omorganisation där företaget flyttat personal. Vi strävar efter att medlemmarna ska ha fortsatt anställning, och en tjänst minst likvärdig den man haft innan.

Och samtidigt som omorganisationerna krävt sitt har ordinarie arbetsuppgifter för klubbstyrelsen löpt på, med arbetsmiljömöten och uppstart för lika lön-arbete i banken.

”Företaget tänker till innan”

Tommy Sjöbäck vittnar också om fördelarna med att ha en klubb, i stället för att förhandlingar ska skötas från central nivå. Både för att medlemmarna känner större närhet och möjlighet att höra av sig till sitt förbund, och för att förhandlingsarbetet blir mer effektivt.

– Nu blir det mer av en ärlig diskussion. Vi kan organisationen bättre än en extern part i ett förhandlingsläge. Sen är det bra att veta att vi har resurser att ta till från kansliet om vi inte får gensvar hos arbetsgivaren.

– Att vi har möjligheten att lyfta frågor till central nivå gör att företaget tänker till innan de presenterar saker för oss. Vi har fått dem att backa och tänka en runda till innan de gör förändringar.

Idag består klubbstyrelsen av fem personer, och Tommy Sjöbäck hoppas att få in några fler vid nästa årsmöte.

– Jag hoppas det finns vilja bland flera att vara delaktiga. Vi kommer försöka se till att styrelsen finns representerad på fler avdelningar.


Bilda klubb

Vill ni bilda klubb på er arbetsplats? Ombudsmännen på Finansförbundets kansli hjälper er gärna. Hör av er till fackliga rådgivningen.