"Det gäller att hela tiden delegera ansvar och arbete till den person som är mest lämpad", säger Anders Kinding, kursledare på kursen Ny som chef.

Ny som chef – kursen du ska prioritera!

En livsnödvändig kurs för varje nyutnämnd chef – så beskriver kursledaren Anders Kinding utbildningen Ny som chef. Som chefsmedlem i Finansförbundet har du möjlighet att få gå denna grundkurs i ledarskap, arbetsrätt och arbetsmiljö.

– Det är så många chefer som aldrig tar sig tid att fundera över sin roll som chef, utan fortsätter att jobba som medarbetare. Att förstå chefsrollen är det viktigaste vi jobbar med under den här kursen.
Det säger Anders Kinding, en av kursledarna på Ny som chef, den tvådagars grundkurs för nyutnämnda chefer som Finansförbundet anordnar tillsammans med de två andra fackförbunden Unionen och Vision.
Faran med att inte byta roll är att man blir en mikrostyrande chef, som går in och gör medarbetarnas jobb, medan strategin för verksamhetens framtid tappas bort, fortsätter Anders Kinding.
– Många är invanda att leverera bra resultat som medarbetare, och som chef känns det sen som om de trampar vatten. De väljer då att ”hjälpa” medarbetare i det praktiska arbetet istället, vilket känns bra kortsiktigt, men det finns ingen som tar de långsiktiga strategiska besluten.

”Jag ska påverka”

Under kursen brukar Anders Kinding understryka vikten av att komma in i rätt tankebanor som chef – istället för att tänka ”Jag ska prestera” ska tanken vara ”Jag ska påverka”. Och det gäller alla situationer, oavsett om det handlar om medarbetare, leverantörer eller andra chefer.
– Det gäller att hela tiden delegera ansvar och arbete till den person som är mest lämpad. Gör dig fri från arbetsuppgifter så långt det är möjligt, tryck ut dem i organisationen.
Vid sidan av uppenbarelsen av hur omfattande chefers arbetsmiljöansvar är, brukar den vanligaste aha-upplevelsen Anders Kinding får höra från deltagare vara just ”jag ska sluta göra medarbetarnas jobb”.
– När man ser att alla medarbetare är hårt belastade, är det lätt att man tänker ”här sitter jag och gör budget för nästa år – jag hjälper till på golvet i stället”. Men då gör man både sig själv och medarbetarna en björntjänst.
– Sen sitter man och gör budgeten på helgen eller på semestern istället. Många chefer jobbar på tok för många timmar.

Hantera konflikter och förändringar

Konflikter är ett annat ledarskapsområde kursdeltagarna får diskutera.
– Det är ett ämne nästan alla chefer känner igen. Här får de struktur på hur de ska hantera dem. Det gäller att komma ihåg att konflikter inte är farliga, de måste få finnas.
Ett annat gemensamt ämne för alla chefer är hur man ska hantera förändring och utveckling av verksamheten. För att minska förändringsrädslan hos medarbetare råder Anders Kinding chefer att arbeta med det som på engelska heter ”appreciate inquiry”, det vill säga att fokusera på det positiva och hur man ska stärka det. Till exempel att säga ”Vi är bra på detta - låt oss göra det bättre”, som alternativ till att bara fokusera på brister i en organisation.
– Folk blir tryggare då, och därmed mer förändringsbenägna. Förändringsrädslan handlar om att man tänker ”hur ska jag uppskattas efter den här omorganisationen, vad ska jag göra?”, säger Anders Kinding.

Är du också ny som chef? Ta chansen att få en riktigt bra introduktion till din nya roll, och samtidigt få möjlighet till nätverksbyggande med andra chefer inom Sveriges största chefsnätverk.