Nominera till branschens jämställdhets- och mångfaldspris

Känner du någon som gjort något bra som inneburit ökad jämställdhet och/eller mångfald på arbetsplatsen? Alla insatser, stora som små, kan vara värda att belönas.

Annas jämställdhetspris instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet.

Genom Annas jämställdhets- och mångfaldspris vill Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén uppmärksamma bra exempel på arbete som inneburit ökad jämställdhet och/eller mångfald inom bank- och finansbranschen.

Alla insatser, stora som små, kan vara värda att belönas. Det kan till exempel handla om insatser mot stereotyper och fördomar, att bredda mångfalden bland chefer, arbete för att personalstyrkan ska spegla mångfalden bland kunderna, underlätta förening av föräldraskap och karriär.

Arbetet kan ha pågått under en längre tid och blivit en del av vardagen eller vara något som innebär ett nytänkande.

Priset kan gå till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp bland BAOs delägarföretag.

Har du eller någon du känner gjort något som medfört ökad jämställdhet mellan kvinnor och män?

Nominera din kandidat senast den 15 augusti 2018.

Prisutdelning kommer att ske i samband med ett jämställdhets- och mångfaldsseminarium den 13 november 2018 på Hotell Sheraton i Stockholm.

För mer information kontakta: Ola Lo Olsson, BAO, ola@bao.seeller Kristina Heyman, Finansförbundet, kristina.heyman@finansforbundet.se


Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén

Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén, som bildats av BAO och Finansförbundet, har bland annat till uppgift att följa, främja och utvärdera jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom branschen samt informera och sprida kunskap kring jämställdhet