– Om vi inte är medvetna om våra föreställningar och hittar strategier för att aktivt motverka dessa är vi dömda att ta felaktiga och icke-rationella beslut, om och om igen, säger Maria-Pia Cabero från Rättviseförmedlingen.

"Motarbeta magkänslan i rekryteringar"

Hur skapar vi jämställda rekryteringsprocesser? Läs tips från både Rättviseförmedlingen och årets uppsatsstipendiater i senaste numret av nyhetsbrevet Olika – men ändå lika, som rapporterar från den första Mångfaldsdagen.

Den 15 november genomförde Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén för första gången Mångfaldsdagen, en heldag med seminarier som blev både välbesökt och uppskattad. Förutom Rättviseförmedlingen och uppsatsstipendiaterna deltog Swedbank, som fick ta emot Anna-priset och berätta om sitt arbete för att uppnå jämställdhets- och mångfaldsmål. Scouterna avslutade dagen med att berätta om hur de arbetar för att inkludera alla.

Årets första nummer av kommitténs nyhetsbrev Olika – men ändå lika rapporterar från Mångfaldsdagens seminarier.