Julhälsning från ordförande: "Vintermörkret lystes verkligen upp av små tomtebloss av vänlighet"

2018 har varit ett år där mycket viktigt fackligt arbete har gjorts i Finansförbundet för att sätta medlemmarnas viktigaste framtidsfrågor på agendan.

I flera olika rapporter har förbundet under året undersökt situationen för medlemmarna och kommit med förslag på hur arbetet framåt ska gå till. Detta har också uppmärksammats i media och diskuterats intensivt mellan klubbar och arbetsgivare.

Kompetensutveckling är en av dessa frågor. Alla anställda ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan, för att inte riskera att bristfällig kompetensutveckling leder till kompetensväxling då arbetsgivaren byter ut befintliga medarbetare mot nya. Och viktigast av allt – alla medlemmar har rätt att kompetensutveckla sig på arbetstid. 

Arbetsmiljö har stått i centrum för Finansförbundets andra två rapporter för året, som handlade dels om långtidssjukskrivningar och dels om förekomsten av trakasserier i finansbranschen. Båda beskriver situationer där en dålig arbetsmiljö har gått långt över gränsen. Situationer där arbetsgivarna måste ta sitt ansvar och se till att arbetsplatsen blir den trygga plats den ska vara – ingen ska riskera att bli trakasserad på eller bli sjuk av jobbet.

Det behövs bättre stöd till medarbetarna i tider av stora förändringar, liksom noggrannare risk- och konsekvensanalyser av vad till exempel en omorganisation får för följder för medarbetarna. Och alla måste kunna lita på att de tas om hand på ett bra sätt när de berättar om kränkningar de varit utsatta för på arbetsplatsen. När det gäller sexuella trakasserier har Finansförbundet under året genomfört en rad utbildningar av förtroendevalda och chefer i hur trakasserier ska motverkas, och även haft medlemsseminarier i ämnet. Nu gäller det att fortsätta hålla liv i frågan, för att se till att nå förbundets nollvision mot trakasserier.

Ibland kan det vara svårt att hålla modet uppe när problemen i vardagen känns övermäktiga. En sak som gett mig extra kraft, hopp och tro på att vi tillsammans kommer att lösa de utmaningar vi har framför oss, är alla de nomineringar som i december kom in till kansliet i tävlingen Årets snällaste medlem. Vintermörkret lystes verkligen upp av de, för att låna Karl-Bertil Jonssons berömda ord, små tomtebloss av vänlighet som förmedlades av hundratals kollegor runt om i landet. Ord som:

”Att gå från en fikarast tillsammans med honom gör att man genast slår om till att bli glad även om arbetsdagen varit slitsam.”

”Hon har en förmåga att få alla i sin närhet att känna sig sedda och uppskattade trots att hon själv alltid har mycket på sitt bord.”

Detta, tillsammans med all den kraft och det mod jag känner från medlemmar, förtroendevalda och kanslipersonal, gör att jag ser fram emot 2019 med både framtidstro och nyfikenhet. Men först är det dags att önska er alla en riktig avkopplande julledighet med era nära och kära.

God jul och gott nytt år!

Ulrika Boëthius, ordförande