Global Rights Index mäter hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras. Granskningen visar bland annat att demokratin och yttrandefriheten är hårt ansatt i 54 länder.

Dyster världstrend fortsätter

Den oroväckande trenden fortsätter – allt fler stater begränsar yttandefriheten och allt fler arbetstagare mördas, hotas och misshandlas. I Colombia, ett av de länder där Finansförbundet stöder utvecklingsprojekt, dödades 19 fackligt aktiva under senaste året. Det visar världsfacket ITUC:s rapport Global Rights Index 2018.

Global Rights Index mäter hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras i 142 länder. Granskningen visar bland annat att demokratin och yttrandefriheten är hårt ansatt i 54 länder och antalet länder där arbetstagare utsätts för våld och dödshot har på ett år ökat från 59 till 65. I nio länder har fackligt aktiva dödats.

Rapporten visar också att 87 procent av länderna har kränkt rätten att strejka, däribland länder med starka demokratiska traditioner som Spanien. 81 procent av länderna har kränkt rätten att förhandla kollektivt och 65 procent har satt stopp för att arbetstagare ska kunna organisera sig fackligt.

Den globala trenden med osäkra anställningar blir snabbt vanligare även i Europa och i välkända företag, visar ITUC:s statistik.

”Akut världsläge för demokratin”

Även Union to Union, som samordnar de svenska fackförbundens internationella utvecklingssamarbete, varnade i maj för ett akut världsläge för demokratin i rapporten Tag plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering.

”Sverige kan spela en viktig roll för att stärka det demokratiska utrymmet i utsatta länder och regioner. Exempelvis bör svenska delegationer prioritera möten med människorättsförsvarare, och handelsfrämjande delegationer bör alltid inkludera en facklig representant. Regeringen bör även utreda möjligheten att lagstifta om att företag ska genomföra obligatoriska riskanalyser och åtgärdsplaner som inkluderar risker relaterade till mötesfriheten och rätten till fredliga protester”, skriver Ruben Wågman, Union to Unions påverkans- och programhandläggare i en kommentar till rapporten.

Du stöttar kollegor i andra länder

Världens tio sämsta länder att arbeta i 2018 är enligt ITUC Algeriet, Bangladesh, Colombia, Egypten, Filippinerna, Guatemala, Kambodja, Kazakstan, Saudiarabien och Turkiet.

Genom ditt fackliga medlemskap i Finansförbundet stöttar du kollegor i länder där fackliga rättigheter fortfarande inte är en självklarhet. Colombia är ett av de länder där Finansförbundet stöder utvecklingsprojekt.