FTF lämnar Finansliv

FTF lämnar vid årsskiftet samarbetet med Finansförbundet angående den gemensamma medlemstidningen Finansliv. Finansförbundet tycker självklart att detta är tråkigt, men kommer fortsätta att som ensam ägare utge tidningen som en medlemsförmån till medlemmarna i Finansförbundet.

Tillförordnad chefredaktör och vd för Finansliv är sedan några veckor Helena Giertta, som också är chefredaktör och vd för tidningen Journalisten. Efter årsskiftet kommer Journalisten AB att ta över produktionen av Finansliv med hjälp av nuvarande redaktion. Tidningen fortsätter att vara en självständig, oberoende tidning, som vilar på journalistisk grund.

Finansliv är en stor medlemsförmån, som läsarundersökningar visar är mycket uppskattad av medlemmarna. Som ett relativt litet förbund riskerar vi att bli sårbara om vi skulle driva tidningen helt själva. Därför är vi väldigt glada och nöjda med överenskommelsen med Journalisten AB och ser fram emot att fortsätta utveckla tidningen tillsammans med dem, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

FTF:s pressmeddelande

Nyhet i Journalisten