Tack Lars Lindgren, arbetsmiljöombud på Nordea sedan 1994, och alla andra arbetsmiljöombud för det viktiga arbete ni gör varje dag!

Fira ditt arbetsmiljöombud idag

Idag är det skyddsombudens dag – dagen då vi hyllar alla arbetsmiljöombud/skyddsombud. Passa på att uppmärksamma deras viktiga arbete genom att prata arbetsmiljö idag. Hur kan ni göra arbetsmiljön bättre tillsammans?

Vad gör ett arbetsmiljöombud?

Ett arbetsmiljöombud (kallas i lagen för skyddsombud) företräder alla kollegor på arbetsplatsen i arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöombudets roll är att samarbeta med arbetsgivaren för att förebygga ohälsa och förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljön är alltid arbetsgivarens ansvar.

I uppdraget ingår bland annat att:

  • Lyssna på kollegornas synpunkter på arbetsmiljön och föra dem vidare till arbetsgivaren.
  • Medverka till att arbetsgivaren utför sin skyldighet att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka arbetsförhållanden och åtgärda eventuella brister i arbetsmiljön omedelbart.
  • Delta i arbetsmiljöronder för att kontrollera både fysiska, organisatoriska och sociala faktorer.
  • Delta vid riskbedömningar inför exempelvis flytt eller omorganisation.
  • Stötta kollegor vid rehabiliteringsärenden.

Vad kan du ta upp med ditt arbetsmiljöombud?

Prata med ditt arbetsmiljöombud om du upplever att din arbetsgivare inte tar sitt ansvar för att du och dina kollegor ska ha en god arbetsmiljö. Det kan handla om allt från den fysiska arbetsmiljön i öppna och aktivitetsbaserade kontorslandskap, till den digital arbetsmiljön med många och komplicerade system. Eller organisatorisk och social arbetsmiljö som arbetsbelastning, stress, diskriminering och trakasserier. Se även till att svara på medarbetarundersökningar och skriv upp alla timmar du jobbar så att det finns bra underlag för att sätta press på arbetsgivaren.

Är du medlem i Finansförbundet, kan du hitta kontaktuppgifterna till ditt arbetsmiljöombud under Mina sidor på finansforbundet.se.

Är du intresserad av arbetsmiljöfrågor och vill vara med och påverka? Prata med din klubb!