Finansförbundets arbete mot trakasserier

Finansförbundet arbetar för att ingen på arbetsplatsen ska behöva riskera att utsättas för trakasserier. Ansvaret för att förhindra detta ligger ytterst på arbetsgivaren och uppfylls genom ett förebyggande arbete i samarbete med fackliga representanter.

Inom kort kommer Finansförbundet släppa en rapport om trakasserier och sexuella trakasserier i finansbranschen. Rapporten bygger på en undersökning som genomförts i samarbete med Novus bland Finansförbundets medlemmar. Rapporten innehåller rekommendationer för det fortsatta arbetet med att motverka trakasserier på arbetsplatsen.

Rapporten visar att sexuella trakasserier förekommer i finansbranschen, men mer sällan än för andra delar av arbetsmarknaden. Finansförbundet har nolltolerans gällande trakasserier och varje person som drabbas av trakasserier på arbetsplatsen är en för mycket.

För att öka kunskapsnivån om vad trakasserier och sexuella trakasserier är genomför Finansförbundet utbildningar för förtroendevalda där vi ger rekommendationer och stöd i det fackliga arbetet för att förebygga trakasserier. Finansförbundet har i samarbete med övriga förbund inom TCO tagit fram en handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

Behöver du som är förtroendevald stöd i arbetet mot trakasserier är du välkommen att kontakta din klubbstyrelse eller fackliga rådgivningen.

Facklig närvaro är en viktig pusselbit i ett välfungerande arbete för att motverka trakasserier. På arbetsplatser som har lokal facklig närvaro vittnar färre om en rå jargong och tystnadskultur och färre uppger att trakasserier förekommer.

På arbetsplatsen måste alla hjälpas åt att prata om frågan, att diskutera jargonger och eventuella trakasserier, och säga ifrån om vi hör eller ser saker. Den som blir utsatt kanske inte vågar eller har ork att säga ifrån.

Du kan alltid prata med ditt fackliga ombud om du upplever eller ser något som inte är okej.