Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius deltar idag i ett möte inom sociala dialogen för banksektorn i EU. Under 2018 kommer ett partsgemensamt uttalande om digitaliseringen förhandlas fram, och onsdagens möte är det första inom det arbetet.

Finansförbundet på EU-möte om digitaliseringen

Digitaliseringen har en avgörande påverkan på utvecklingen av bankernas verksamhet. Under 2018 kommer den så kallade sociala dialogen för banksektorn inom EU att förhandla fram innehållet i ett partsgemensamt uttalande om just digitaliseringen i sektorn.

Idag deltar Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius, tillsammans med andra nordiska fackliga kollegor, i ett första möte i Bryssel.

Vi vill vara med och påverka på ett tidigt stadium, eftersom vår erfarenhet är att vi har störst chans att få genomslag för våra åsikter då, säger hon.

Den sociala dialogen innebär att arbetsmarknadens parter kan yttra sig och rekommendera åtgärder för EU-kommissionens förslag. Syftet är att tillvarata arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen när EU-kommissionen vill utarbeta regler inom det socialpolitiska området, som till exempel rör arbetsmiljö eller social trygghet.

I november 2017 antog den sociala dialogen för banksektorn ett gemensamt uttalande om distansarbete. Det var en viktig framgång för parterna. Finansförbundet var med och påverkade innehållet i uttalandet för att stärka medlemmarnas rättigheter och försvara deras intressen. Till exempel handlade det om att de som jobbar på distans inte ska missgynnas när det kommer till kompetensutveckling eller karriärmöjligheter.

Nu hoppas Finansförbundet på liknande framgång i förhandlingarna om ett uttalande kring digitalisering.

Vi önskar en digital utveckling som underlättar arbetet för individen, och som skapar konkurrenskraftiga företag som bidrar till att skapa nya jobb och välfärd i samhället, säger Ulrika Boëthius.

Många befarar en stor övertalighet som effekt av digitaliseringen. Därför är det väldigt viktigt att arbetsgivarna tar sitt ansvar för omställningsprocessen och kompetensutvecklar sin personal, fortsätter hon.