– Kunskapsnivåerna när det gäller de här frågorna måste höjas, och arbetsgivarna måste bli bättre på att hantera trakasserier när de inträffar, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Finansförbundet efterlyser mer utbildning om trakasserier

Tio procent av Finansförbundets medlemmar har under det senaste året blivit utsatta för kränkningar eller trakasserier. Två procent har blivit utsatta för sexuella trakasserier. Samtidigt vet bara hälften om det finns rutiner för att ta hand om trakasserier på arbetsplatsen. Det visar förbundets nya rapport.

Rapporten visar också att det finns en kunskapsbrist när det gäller sexuella trakasserier – när de svarande fick information om vad som definieras som sexuella trakasserier steg siffran utsatta från två till sex procent. Två av tre har under de senaste tre åren inte genomgått en utbildning där det tagits upp hur trakasserier ska hanteras. Hälften vet inte om det finns rutiner för att ta hand om kränkningar och trakasserier på deras arbetsplats. Bland de som utsatts för sexuella trakasserier uppgav hela 68 procent att de inte kände till om anmälan ledde till någon åtgärd.

– Kunskapsnivåerna när det gäller de här frågorna måste höjas, och arbetsgivarna måste bli bättre på att hantera trakasserier när de inträffar. Arbetsgivarna bör tillsammans med Finansförbundet utbilda både medarbetare och chefer för att öka medvetenheten, säger Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Rapporten visar även att:

  • Fyra av tio som varit med om trakasserier, och tre av tio som varit utsatta för sexuella trakasserier, inte berättat om detta för någon. Endast var femte berättade för sin arbetsgivare.
  • 38 procent av dem som utsatts för trakasserier har blivit utsatta av en kollega, 30 procent av en chef. När det gäller sexuella trakasserier har 67 procent utsatts av en kollega och 31 procent av en chef.
  • Relativt hela arbetsmarknaden har finansbranschen lägre siffror när det gäller sexuella trakasserier – två procent jämfört med fem procent.
  • På arbetsplatser med lokal facklig närvaro är trakasserier mindre vanligt förekommande.

– Varje person som drabbas av trakasserier är en för mycket. Finansförbundets förhoppning är att denna rapport kan ge stöd i det lokala fackliga arbetet för att uppnå förbundets nollvision mot trakasserier och sexuella trakasserier, säger Ulrika Boëthius.

Läs mer i Finansförbundets rapport Trakasserier och sexuella trakasserier i finansbranschen.