För en yrkesverksam medlem som idag betalar 299 kronor per månad i medlemsavgift blir den faktiska kostnaden i stället cirka 225 kronor per månad, från och med 1 juli i år.

Rätten att dra av fackavgiften tillbaka

Nu blir fackavgiften återigen delvis avdragsgill. Du som är medlem i Finansförbundet kan i nästa deklaration få tillbaka delar av den avgift som du betalat in från och med 1 juli i år.

Beslutet om fackavgiftsavdraget klubbade riksdagen igenom 16 maj. Avdraget sker i form av en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda medlemsavgiften som betalats in under ett år, förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år.

För en yrkesverksam medlem som idag betalar 299 kronor per månad i medlemsavgift blir den faktiska kostnaden i stället cirka 225 kronor per månad (utslaget på tolv månader och efter skattereduktion). 

Du kommer inte själv att behöva ansöka om avdraget, utan Finansförbundet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket inför deklarationen. Eftersom reformen börjar gälla den 1 juli i år blir det först i nästa deklaration som du kan se avdraget och det blir då för halva årets (2018) inbetalningar.

Logga gärna in på förbundets hemsida för att kontrollera att du betalar rätt medlemsavgift. Avgiften varierar beroende på vilken lön du har.